r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Klungset leir i Fauske fredet

Klungset leir i Fauske. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Skriv

Klungset leir er et av få bevarte lasaretter fra andre verdenskrig. Her ble tyske soldater, ingeniører, entreprenører og sivile arbeidere behandlet under krigen.

Under andre verdenskrig ble det bygget flere lasaretter i Norge. Lasarettet på Klungset er imidlertid blant få intakte tyske sanitetsanlegg som fremdeles eksisterer i landet. Dette gjør Klungset leir til et sjeldent kulturminne, både i norsk og i internasjonal sammenheng.

Etter frigjøringen i 1945 ble lasarettet tatt i bruk av svensk Røde Kors for å behandle sovjetiske krigsfanger før de ble transportert hjem. Etter krigen overtok Forsvaret Klungset leir, som ble solgt videre til dagens eier Klungset Leir AS i 2012.

─ Klungset leir er et viktig krigsminne som forteller både okkupasjonshistorie og krigsfangehistorie. Leiren forteller også om det humanitære arbeidet til svensk Røde Kors etter krigen, og om Forsvarets virksomhet i etterkrigstiden. Med fredningen ønsker vi å bidra til leiren blir bevart som en kilde til dokumentasjon og opplevelse av viktig norsk historie, sier riksantikvar Jørn Holme.  

Fredningen av Klungset ble markert med et åpent arrangement i leiren mandag 28. september. Riksantikvar Jørn Holme, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø og ordfører Siv Anita Johnsen Brekke var blant deltakerne. De frammøtte fikk være med på omvisning i leiren, og det var musikalsk innslag ved John Kristian Karlsen og Andrej Stepanov.

Riksantikvar Jørn Holme sammen med den Russiske visekonsul i Kirkenes på fredningsmarkeringen for Klungset leir. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Omfanget av fredningen

Fredningen av Klungset leir omfatter fire bygninger: kontor, lager, garasje og verksted. Isolatbrakka ble fredet i 2004. I tillegg fredes underjordiske bunkere og kjellerarealer. Dette omfatter blant annet tidligere operasjonssal, røntgenrom, kjøkken, bad og vaktstuer. Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og deler av interiøret. Området rundt leiren blir også fredet. Riksantikvaren har bevilget 2 millioner kroner til restaurering av leiren.

Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren