r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Ny heis på Akershus slott gjør nasjonalsymbolet mer tilgjengelig for besøkende

Akershus festning. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren.

Skriv

- Dette er en stor nyhet, forteller riksantikvar Jørn Holme.

- Riksantikvaren har i lang tid arbeidet for en heis i Akershus slott. Vårt historisk viktigste slott har til nå nærmest vært utilgjengelig for besøkende i rullestol og andre med nedsatt funksjonsevne, sier riksantikvar Jørn Holme.

Akershus festning har vært sentrum for nasjonens vekst og utvikling gjennom 700 år og har i dag status som nasjonalsymbol. Slottet besøkes årlig av titusenvis av mennesker fra inn- og utland som ønsker å oppleve stedets historie.

Riksantikvaren har sammen med Forsvarsbygg/Nasjonale Festningsverker, funnet en god heisløsning i Blåtårnet. Den vil gi god, universell tilgjengelighet til de største delene av slottet – inkludert representasjonsrommene, kapellet og Det kongelige mausoleum.

- I dag er Akershus slott vanskelig tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen har besluttet å bedre tilgjengeligheten til Akershus slott. Dette vil medføre bedret tilgjengelighet både for dem som inviteres til tilstelninger i regjeringens regi og til publikum og turister som besøker slottet, forteller forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, i en pressemelding fra Regjeringen.no.

Ved tilpasning av eldre og vernet bygningsmasse til bedret tilgjengelighet er det viktig å finne løsninger som både dekker vernehensyn og tilgjengeligheten. Riksantikvaren vil derfor bli rådført i detaljprosjekteringen av prosjektet som omfatter etablering av heis i sørvestre hjørne av Blåtårnet i Akershus slott. Dette medfører utskiftning av eksisterende trapp. Heisen vil gå fra kjelleretasjen (Langkjelleren) og opp til Christian IVs sal (2. etasje) i sydfløyen. Konkret løsning for tilgjengelighet fra Langkjelleren til Det kongelige mausoleum vil bli ivaretatt i detaljprosjekteringen som Forsvarsbygg vil få ansvaret for.

- Riksantikvaren er både løsningsorientert og fremoverlent når det gjelder god tilgang til våre kulturminner. Vi har fått til gode heisløsninger i Eidsvollsbygningen og Erkebispegården i Trondheim. Vi jobber også nå med en heisløsning for Håkonshallen i Bergen, sier riksantikvar Jørn Holme.