r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Bandakkanalen i Telemark fredet

Victoria ved Ulefoss jernverk. Foto: Tom Riis

Skriv

I dag ble både fredningen og kanalens 125-årsjubileum behørig feiret på Vrangfoss sluser.

- Bandakkanalen er et levende teknisk kulturminne og et sentrum for reiseliv og turisme i regionen. Et svært godt eksempel på vern gjennom bruk, sier politisk rådgiver Thor-Arne Englund fra Klima- og miljødepartementet, som var til stede under fredningsmarkeringen i dag.

- Bandakkanalen har 125-årsjubileum i år, og det er gledelig å kunne feire jubileet med å frede dette nasjonalt viktige kulturminnet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fredningen ble feiret med et publikumsarrangement på Vrangfoss sluser – det største sluseanlegget i kanalen. Arrangører var Riksantikvaren, Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen regionalpark.

Vrangfoss sluser. Foto: Tom Riis

Bandakkanalen

Bandakkanalen, også kjent som Bandak-Norsjøkanalen, utgjør sammen med Norsjø-Skienkanalen det som i dag kalles Telemarkskanalen. Bandakkanalen ble påbegynt i 1887 og ferdigstilt i 1892. Med 15 sluser og en samlet løftehøyde på 57 meter fra Norsjø til Dalen, er Bandakkanalen det største anlegget av sitt slag i Norge.

Den er et infrastrukturanlegg som ble bygget for å bedre forholdene for fløting, transport av varer og folks ferdsel. Gjennom mange år var Bandakkanalen sentral for utviklingen av den moderne industrien i Norge.

Victoria i Ulefoss sluse nedover. Foto: Tom Riis

Dette er fredet

Fredningen omfatter en rekke kulturminner på strekningen fra Ulefoss til Dalen. Deriblant seks sluseanlegg og åtte brygger.

Sluseanleggene er: Hogga, Kjeldal, Lunde, Vrangfoss, Eidsfoss og Ulefoss. Alle slusene i kanalen betjenes manuelt.

Kjeldal er en av slusene som blir fredet. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

Bryggene er: Ulefoss, Strengen, Kviteseid, Spjotsodd, Smeodden, Lårdal, Bandaksli og Dalen.

Lårdal brygge er en av bryggene som blir fredet. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

Bandakkanalen faller inn under kategorien teknisk og industrielt kulturminne. En kategori som i dag i liten grad er representert blant landets fredete objekter.

Fredningssaken er utarbeidet av Telemark fylkeskommune.