r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Dom i saken om Tingvoll kirke

Tingvoll kirke i Møre og Romsdal. Foto: Morten Stige, Riksantikvaren

Skriv

Selskapet KulturminneCompagniet har vært tiltalt for brudd på kulturminneloven, etter å ha påført Tingvoll middelalderkirke skader i forbindelse med restaureringsarbeider. I dag falt dommen i rettsaken.

Rettsaken mot KulturminneCompagniet ble ført i Nordmøre Tingrett i september i år. Og i dag ble selskapet dømt for brudd på kulturminneloven og idømt en bot på 400.000,- kroner. Boten er i samsvar med Økokrims påstand i retten.

Dommen er et tydelig signal

Tingvoll kirke er bygget på 1100-tallet, trolig omkring 1170 og årene etter. Kirken ligger i Møre og Romsdal og ble antakelig bygget som fylkeskirke for Nordmøre. Økokrim tiltalte trondheimsfirmaet KulturminneCompagniet etter at selskapet brukte feil metoder under restaureringsarbeider på kirken i juni 2016. Kvaderstein i marmor på kirkens hjørner, rundt vinduer og dørportal, og byggesteiner i veggene, ble skadet og ødelagt.

- Tingvoll kirke er blant de best bevarte av landets bevarte murkirker fra middelalderen. Skadene som er påført kirken av KulturminneCompagniet er betydelige og de er uopprettelige, sier riksantikvar Jørn Holme

Tingvoll kirke i august 2016. Foto: Leif Anker

Riksantikvaren anmeldte

Det var Riksantikvaren som anmeldte forholdet til Økokrim. Riksantikvaren er nå fornøyd med at saken nå har fått en endelig avklaring.

- Kirkene er monumenter i lokalsamfunnene landet rundt og de bærer bud om de lange linjer i historien, og slik er de også viktige kilder til vår historie. Middelalderkirkene er særlig viktige fordi de skriftlige kildene fra eldre tider er så få her i landet. Det er derfor svært viktig at det reageres klart og tydelig når skadeverk blir utført. Viktige spor er slettet for all framtid, og dette av et firma som har markedsført seg som spesialister overfor kirken, sier riksantikvar Jørn Holme