r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Månedens kulturminne for november

96-Høyden: fra kald krig til varme vafler

Utsiktstårnet 96-Høyden forvaltes i dag av NIBIO Svanhovd som holder tårnet og kafeen åpen for besøkende på sommerstid. Foto: Runa Gulliksen, NIBIO Svanhovd

Skriv

Klatrer du opp alle trinnene i den bratte og knirkete trappa, kan du nyte utsikten fra toppen av tårnet. Det har også mange turister og soldater gjort opp gjennom tidene.

Helt på grensa

Langt mot nord og nesten så langt øst det går an å komme i Norge, stikker utsiktstårnet 96-Høyden opp over tretoppene.

Vi befinner oss nærmere bestemt like utenfor Svanvik i Pasvikdalen i Finnmark. Områdets strategiske beliggenhet, helt på grensa til Russland, har preget tårnets historie. Mens soldater har holdt til her i perioder med varm og kald krig, er det turistene som har hatt glede av utsikten både før andre verdenskrig og etter den kalde krigen.

Bjørn i sikte? Foto: Runa Gulliksen, NIBIO Svanhovd 

Bureising og turisme i Pasvikdalen

Selv om dagens utsiktstårn er fra 1955, går historien om 96-Høyden tilbake til midten av 1930-tallet. Dette var i en tid med store planer for bureising og kolonisering i Pasvikdalen, som et ledd i et politisk ønske om å markere norsk suverenitet i området.

For å gjøre dalen attraktiv som turistmål, ble det satt opp et utsiktstårn på det høyeste punktet i landskapet, 96 meter over havet. På toppen av tårnet var det en restaurant, som ble drevet av Sør-Varanger turistforening.

Slik så det opprinnelige tårnet fra 1935 ut. Foto: Fra boka Kolonisering og bureising i Pasvikdalen

Turistene fikk imidlertid kortvarig glede av utsikten og restauranten. Under andre verdenskrig ble tårnet overtatt av tyskerne, og i 1944 brant det ned ved et uhell.

Nytt tårn på samme sted

Fasadetegninger fra 1959. Til venstre: fasade mot nord; til høyre: fasade mot øst. I 1958/59 ble tårnet utvidet med en koie, slik at soldatene hadde et sted å oppholde seg. Tegning: fra Svanhovds arkiv

Under den kalde krigen, ca. ti år etter at det opprinnelige tårnet brant ned, bygget Forsvarsdepartementet et nytt tårn på høyden. Denne gangen var det imidlertid ikke turistene som var i tankene da tårnet ble satt opp, men ønsket om en vaktpost på grensa med utsikt over til Sovjetunionen på den andre siden av elva.

Etter den kalde krigen flyttet soldatene ut, og turistene kunne vende tilbake igjen. I dag har utsiktstårnet altså fått sin opprinnelige funksjon som turistmål tilbake, der kaffe, vafler og is er nesten like viktige elementer for en vellykket utflukt som den fine utsikten. 

96-Høyden er en av flere bygninger ved NIBIO Svanhovd som er forskriftsfredet gjennom Landsverneplanen for Bioforsk (Landbruks- og matdepartementet). 

Kilder:

  • Forvaltningsplan for Svanhovd. Høyde 96, utarbeidet av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet
  • Facebook-siden til 96-Høyden

Helt nede i høyre hjørne er tegningen merket med HS 35. Det er initialene til Harald T. Sund, som var arkitekten bak det opprinnelige tårnet fra 1935. Samme år tegnet Sund også Svanhovd demonstrasjons- og forsøksgard, i dag NIBIO Svanhovd. Tegning: Harald T. Sund, Svanhovds arkiv