r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Månedens kulturminne i oktober

Eget hjem i en hageby

Arctanderbyen i Oslo. Foto: Cornelis Horn Evensen, Riksantikvaren.

Skriv

Arctanderbyen i Oslo er den første engelskinspirerte hageby-bebyggelsen i Norge.

Det var byens daværende borgermester, Sofus Arctander, som har gitt området dets navn. Han tok initiativ til en arkitektkonkurranse i 1907. Arctanderbyen, da kjent som ”Egnehjemskolonien”, ble oppført i 1910-11, og tegnet av arkitektene Christian Morgenstierne & Arne Eide.

Sofus og sosial boligbygging

Tanken om «egne hjem» og sosial boligbygging vokste fram i flere europeiske land på den tiden, og det var fra England og byplanleggeren Ebenezer Howard man hentet sin inspirasjon. Så også i Norge.

Intensjonen til Sofus Arctander var å få bygget den ideelle arbeiderboligen i en tid da det var trange boligforhold i Norges hovedstad. Her skulle vanlige folk kunne være gjeldfrie selveiere i hus med hage, dette gjaldt særlig småkårsfolk med mange barn. Nærmest som i en liten landsby i byen, skulle drømmen om et bofellesskap og egen fast eiendom oppfylles.

Sofus Arctander var en markant politisk skikkelse i sin tid. Han har fått en egen byste i Arctanderbyen.

 Industri, handel og bolighus

Viking Remfabrikk og den omkringliggende Arctanderbyen i 1929. Foto: ukjent, Nasjonalbibliotekets bildesamling

Før: Husene i Arctanderbyen ble bygd i et pulserende industriområde. I nabolaget fant en blant annet Viking Remfabrikk, «Den Norske Skofabrikk», Kværner og Norges statsbaner. Kolonialhandel og butikker vokste fram og sørget for sosiale møtesteder for befolkningen i Ekebergskrenten.

Egnehjemveien. Foto: Håkon M. Bjerkan, Riksantikvaren.

Nå: I det skrånende terrenget like ved Ekebergskrenten i bydel Gamle Oslo ligger de vertikalt delte tomannsboligene langs et slyngende veinett. Veiene heter Svingen og Egnehjemveien.

Lik utforming i gråpusset tegl

I tillegg til å være et klassisk eksempel på forrige århundrets tidlige sosiale boligbygging, har også Arctanderbyen betydelig arkitekturhistorisk verdi.

Boligmiljøet består av 29 vertikaldelte tomannsboliger i 1,5 etasjer, basert på 4 grunntyper. Alle byggene er utført i gråpusset tegl, med høye, røde teglkledte saltak som er gitt varierte avslutninger, arker og karnapper. Noen av bygningene har fått individuelle endringer og tilføyelser i de senere årene, men det er hovedsakelig gjort innenfor den opprinnelige formen og med samme material- og fargebruk.

Husene i Arctanderbyen har lik utforming. Foto: Håkon M. Bjerkan, Riksantikvaren.

Arctanderbyen står oppført på Byantikvarens Gule liste.

En av flere hagebyer

Det ble bygget flere engelskinspirerte hagebyer i Oslo i begynnelsen av forrige århundre. Noen eksempler er:

  • Ullevål hageby, 1915-22.
  • Haslebyen som arbeiderboliger for Freia Chokoladefabrik, 1912.
  • ”Det Engelske kvartal” i Pilestredet 88-98, 1912-22.

Også i andre deler av landet, slik som på Rjukan og i Trondheim finner en lignende hagebyer.

Kilder:

Ekeberg Egnehjem Venneforening: Arctanderbyen 1911-2011, 2011.

Hjemmesiden til Ekeberg Egnehjem Venneforening
Riksantikvarens  NB!-register (Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer)