r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Månedens kulturminne i april

En knyttneve i Oslofjorden

En vakt står ved porten til Borggården. Bildet er tatt av Henrik Sigvard Scheel, kommandant på Oscarsborg 1856-67

Skriv

I Drøbaksundet ligger ett av våre mest kjente kystfort med en lang og rik historie tilbake til 1600-tallet, men det er mest kjent for senkingen av "Blücher" morgenen 9. april 1940.

Oscarsborg festning fikk navnet sitt etter et besøk av kong Oscar I i 1853, men kjært barn har mange navn, og Oscarsborg har blitt omtalt som «knyttneven i Oslofjorden», "Nordens Gibraltar" og «korken» eller «proppen» i flaskehalsen til Oslo. Norges nyvalgte konge, Christian Frederik, uttalte under sitt besøk den 18. juni 1814 at Oscarsborg er "nøkkelen til Christiania". Festningen ble utbygd i flere perioder, og er mest kjent for hendelsene 9. april 1940.

Allerede i 1643 ble det bygget blokkhus på Søndre Kaholmen, men festningen slik vi kjenner den i dag sto ferdig i 1856, og var da ansett som Nord-Europas mest moderne festning. Men den tekniske utviklingen gjorde det raskt nødvendig med forbedringer av festningen, og fram mot 1900 ble det gjort store oppgraderinger og forsterkninger.  

Festningen omfatter anlegg på Nordre og Søndre Kaholmen, men også anlegg på flere øyer og på øst- og vestsiden av fjorden. Den militære aktiviteten ble avviklet i 2002, etter over 200 år med utdanning av befal til kystartilleriet. Etter dette har området vært brukt til ulike formål, og Forsvaret utarbeidet i 2005 en verneplan for Oscarsborg festning. Anlegget ble fredet av Riksantikvaren 9. april 2014.

Utsikt over Oscarsborg fra Håøya. Foto: Henrik Sigvard Scheel

Oscarsborg er i dag en aktiv arena for natur- og kulturopplevelser med museum, gjestehavn, hotell og spa, restauranter og ulike arrangementer og konserter.

Oscarsborg fra batteri Håøya mot Kaholmene og Drøbak. Foto: Anne Midtrød, Riksantikvaren

Les mer om fredningen av Oscarsborg

Forsvarsbyggs verneplan for Oscarsborg festning

Se flere historiske bilder fra Oscarsborg i Kulturminnebilder

Litteratur:

Evensen, Knut (1992) Oscarsborg forteller historie. Boksenteret. ISBN 82-7683-004-8

Hovland, Tor (2005) Bli med til Oscarsborg. Kolofon Forlag.