r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Energi og vassdrag

 • 16. september 2014

  Høring om sektoravgift

  Riksantikvaren skal evaluere ordningen med sektoravgift for kulturminneundersøkelser i vassdrag. Institusjoner som er eller har vært berørt av ordningen, er bedt om å komme med sine erfaringer og synspunkter.
 • 2. desember 2013

  Registrering av arkeologiske kulturminner i vindkraftsaker

  Det er kommet nye rutiner for registrering av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn i vindkraftsaker som behandles etter energiloven (konsesjoner). Rutinene skal blant annet sikre at prinsippene i kulturminneloven...
 • Utgravning på Mørstadstølen, Vinstervann 29. mars 2012

  Sektoravgift

  I 2008 ble det innført en ordning med sektoravgift som skal brukes til arkeologiske undersøkelser i vassdrag der opprinnelig konsesjon ble gitt før 1960. Ordningen ligger til Olje- og energidepartementet som i statsbudsje...
 • 22. januar 2010

  Rapport om kulturminner ved vassdrag

  I denne rapporten er det laget en skisse over hvordan konsesjoner skal fornyes eller revideres og arkeologiske undersøkelser foretas før utbygging av vassdrag.
Gå til arkiv