r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Byer og tettsteder

Kulturarven gir oss verdifull kunnskap om byer og tettsteders historie og hvordan de har utviklet seg til det de er i dag.

Her finner du informasjon om forum som Riksantikvaren deltar i og verktøy som brukes i arbeidet med byer og tettsteder.

 • Fargerike brygger i Trondheim

  Riksantikvarens bystrategi

  Gjennom bystrategien ønsker Riksantikvaren å bidra til god forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i alle byer, til det beste for samfunnet,...
 • Utsnitt fra forsiden til DIVE-veilederen

  DIVE - kulturhistorisk stedsanalyse

  DIVE er et analyse- og prosessverktøy for bruk i arealplanlegging, konsekvensutredninger, kulturminneforvaltning, utvikling av kulturminneplaner m...
 • Utvalgte byer i NB!-registeret

  NB!-registeret

  I NB!-registeret får du en oversikt over kulturmiljøer i byer og tettsteder i Norge som har nasjonal interesse.Gå til NB!-registeret her.Du kan og...
 • Oversikt over Lillehammer

  Nasjonalt samarbeid om stedsutvikling

  Samarbeid på tvers av sektorer lokalt, regionalt og nasjonalt er en forutsetning for god stedsutvikling. Forum for stedsutvikling, som Riksantikva...
 • Gatebilde, Kristiansund

  Våre gater og plasser

  Statens vegvesen og Riksantikvaren samarbeider om programmet «Våre gater og plasser» for å bidra til en mer kvalitetsbevisst og miljøvennlig byutv...

Relevante saker

Nasjonale interesser i Telemark

Fabrikkområdet til Norsk Hydro på Notodden vitner om et norsk industrieventyr. Foto: Eileen Jahren Eriksen, Riksantikvaren

Les om de nasjonale interessene på Rjukan og Notodden.

Stamsund - et sted av nasjonal interesse

Stamsund står på Riksantikvarens liste over byer og tettsteder med nasjonale interesser. Foto: Eileen Jahren Eriksen, Riksantikvaren.

Les mer om Stamsund i Lofoten som er registrert i Riksantikvarens NB!-register!

Relevante sider på regjeringen.no