r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Gode råd om energisparing

De fleste bygninger kan forbedres vesentlig uten å ødelegge bygningens karakter og historie. Det er viktig at også bevaringsverdige bygninger blir utbedret for å spare miljøet, for å redusere eiernes kostnader og for å gi beboere og brukere et godt innemiljø.

Det fins ikke noen fasit på hva som er den beste løsningen når man skal gjennomføre energisparetiltak. Hvert hus har sin egenart både teknisk, arkitektonisk og bruksmessig, og må derfor vurderes individuelt.

I et ressurs- og miljøperspektiv

Oppgradering medfører i praksis som regel mye riving og utskifting av materialer. I et ressurs- og miljøperspektiv er det mest riktig å bruke materialer og bygningsdeler lenge. Byggebransjen er en av de samfunnssektorene som står for det største forbruket av råvarer og produksjon av avfall. Det å bruke bygningen så intakt som mulig er den edleste form for gjenbruk. Derfor er en mest mulig skånsom utbedring av bygninger også i tråd med god ressurs- og miljøforvaltning. Ved energiutbedring bør man vurdere å legge til bygningsdeler eller materialer i stedet for å skifte ut.  

Fornybar energi og vedfyring

Å bruke fornybar energi er et viktig klimatiltak. Dette kan kompensere for at eldre hus ofte har behov for mer energi til oppvarming selv om de energieffektiviseres. Vedfyring er en tradisjonell måte å varme opp bolighus med, og som også er miljøvennlig.   

 • Restaurering av tak

  Prinsipper for å ta godt vare på gamle hus

  Når man skal sette en gammel bygning i stand eller oppgradere den til å bli mer energieffektiv er det avgjørende for resultatet at man tar hensyn...
 • Fukt- og luftbevegelser: tegning av historisk og moderne hus

  Byggets premisser

  For gamle hus er det ekstra viktig å planlegge og å gjennomføre tiltak på byggets premisser. Det gjelder å unngå store endringer av bevaringsverdi...
 • Etterisolering

  Tetting og etterisolering

  Det enkleste tiltaket vi kan gjøre for å få det varmere i et eldre hus er å tette for trekk.Utettheter fører til luftlekkasjer som gir kald trekk...
 • Vinduer

  Vinduer

  Et gammelt vindu vil med stor sannsynlighet vare lengre enn et nytt, dersom vi tar godt vare på det. Det er fullt mulig å oppgradere gamle vinduer...
 • Termofotografering

  Termografering og trykktester

  Ved termografering får man ut et bilde som viser temperaturen på de ulike overflatene. Dette bildet er tatt innenfra og ned mot gulvlista og hjørn...