r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Termografering og trykktester

Ved termografering får man ut et bilde som viser temperaturen på de ulike overflatene. 

Dette bildet er tatt innenfra og ned mot gulvlista og hjørnet. Temperaturskalaen til høyre viser sammenhengen mellom farge og temperatur. Ved overgangen mellom gulv og vegg er det utettheter/dårlig isolasjon som fører til at temperaturen her er nede i 0ºC, mens resten av overflatene har langt høyere temperatur. Utvendig termografering vil avsløre partier med høy temperatur pga varmelekkasjer innenfra.

Termografering måler infrarød stråling, som viser overflatetemperatur. Slik registrering kan avsløre kuldebruer og utettheter, mangefull isolering, feil eller dårlig isoleringsarbeid og man kan bruke det til å kontrollere kvaliteten på etterisoleringsarbeider. Som regel må man i tillegg til termografering også følge opp med nøyere registrering der det blir avslørt feil. Først når man kjenner konstruksjonen nærmere kan man avgjøre hvilke tiltak som bør gjennomføres.

For å gjennomføre en termografering kreves normalt en temperaturforskjell på ca 10 grader mellom inne og ute. Det er viktig at termografiutstyret er innstilt på en skalering som gjør at man får med seg de høyeste og laveste temperaturene. Det har ingen ting for seg å ha en så liten skala at svært små temperaturforskjeller vises fordi dette er uten betydning for varmetapet.

Ved en trykktest måler man hvor tett, eller utett, en bygning er. Huset settes under undertrykk og man måler hvor mye luft som lekker inn. Man får da et lekkasjetall (tetthetstall) som viser hvor tett huset er.