r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forskning og utvikling

Vi trenger forskningsbasert kunnskap for å ta vare på kulturminnene, nå de nasjonale miljømålene og ivareta internasjonale forpliktelser på kulturminnefeltet.

En av de største miljøutfordringene globalt og nasjonalt er klimaendringene. For å ta vare på kulturminnene i et endret klima, trenger vi forskningsbasert kunnskap. Dette naustet på øya Selja i Sogn og Fjordane fikk store skader da det ble flyttet flere meter i stormen. Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren

Riksantikvarens rolle i forskningen

Riksantikvaren som direktorat forsker ikke selv, men ønsker å legge til rette for relevant forskning på kulturminnefeltet gjennom å være en faglig ressurs og samarbeidspartner for relevante forskningsinstitusjoner.

Riksantikvarens forskningsstrategi kan du lese her.