r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

The International Course on Wood Conservation Technology (ICWCT)

Det internasjonale kurset i trekonservering (ICWCT) arrangeres i Norge annet hvert år. 

Workshop på Møbelverkstedet med det Internasjonale trekurset. Foto: Riksantikvaren

Kurset arrangeres av Riksantikvaren i samarbeid med International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Målgruppe

Kurset passer for kvalifiserte fagpersoner med noen års erfaring innen trekonservering, som konservatorer, arkitekter, håndverkere og andre som jobber med bevaring av kulturminner i tre. Det er 20 deltakere med på hvert kurs. Norske fagpersoner med relevant yrkesbakgrunn oppfordres til å søke.

Kurset

ICWCT 2020 er todelt:

  • Nettbasert fjernundervisning: 14. april-26. mai 2020
  • Samling i Oslo: 2.-26. juni 2020

Kurset dekker både praktiske og teoretiske aspekter ved bevaring av tre – både gjenstander og bygninger. Deltakerne gjennomgå et program som består av forelesninger, praktiske oppgaver, demonstrasjoner og befaringer. Konserveringsprinsipper og -teori, forebyggende konservering og materialkunnskap er sentrale emner.

Kursets formål er å utveksle kunnskap, oppmuntre til forskning og å fremme forståelse for bevaringen av kulturarv i tre, på tvers av landegrenser. Kurset avsluttes med en eksamen som gir 15 studiepoeng fra NTNU. 

Kurset holdes på engelsk.

Du kan lese mer om kurset og laste ned søknadsskjema på ICCROMs nettsider. Søknadsfristen er 30. september 2019.

Spørsmål?

Kontaktperson: Anne Nyhamar, e-post: anne.nyhamar@ra.no.

Report and evaluation ICWCT 2018

  • E-bok om trekonservering