r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

På jakt etter "glemt" kunnskap

Uttak og tilpasning av sperrekroksemner til tak på stua, Sud-Åbø i Hjartdal kommune, Telemark. Foto: Arve Kjersem 1991.

Skriv

I perioden 1991-1998 gjennomførte Riksantikvaren et prosjekt hvor målet var å sette i stand alle middelalderbygningene i landet til et forsvarlig vedlikeholdsnivå.

Et stort antall av disse bygningene er i privat eie, og mange av dem er ikke lenger i bruk, noe som ofte fører til problemer for eierne. I prosjektet var det derfor viktig å få til et godt samarbeid med eierne, de lokale håndverkerne og andre lokale ildsjeler med kunnskaper om og interesse for å sette i stand disse gamle bygningene, og med kjennskap til de lokale forholdene på stedet.

Mange av bygningene var svært forfalne, noen så sterkt at det var fare for at de ville gå tapt. Dette representerte en stor utfordring for prosjektet, som også måtte skaffe fram kunnskap om bruk av materialer og håndverksteknikker i tidligere tider, gammel kunnskap som i stor grad hadde gått, eller var i ferd med å gå, i glemmeboka. For å kunne sette i stand, restaurere og vedlikeholde gamle hus, trenger man solid kunnskap om forskjellige gamle arbeidsmetoder og konstruksjoner, og man må ha respekt for de gamle tradisjonene og den filosofien som ligger bak. Dersom håndverkeren ikke har tilstrekkelig forståelse for og kunnskap om materialene som blir brukt og om trevirkets egenskaper, kan en reparasjon legge grunnlaget for nye skader.

Vil du vite mer? Bokverket Norske tømmerhus frå mellomalderen i seks bind av Arne Berg er et bokverk som gir verdifull dokumentasjon av alle husene som prosjektet inkluderer. Hus for hus har Arne Berg utførlig dokumentert og beskrevet alle de rundt 200 husene som i 1990 var dokumenterte til å være middelalderbygninger.