r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Villa Stenersen på Vindern i Oslo er fredet

Villa Stenersen, Oslo. Foto: Mette Eggen, Riksantikvaren

Skriv

-Villa Stenersen er en av Norges fremste representanter for internasjonal modernisme og funksjonalisme. Boligen har stor arkitektonisk verdi og er i tillegg tegnet av en av våre aller største arkitekter, Arne Korsmo, sier riksantikvar Jørn Holme.

Korsmo tegnet Villa Stenersen på oppdrag fra finansmannen, kunstsamleren og forfatteren Rolf Stenersen og hans familie. Huset ligger på Vinderen i Oslo og stod ferdig i 1939.

I norsk arkitekturhistorie er Arne Korsmo beskrevet som en av sin tids fremste utøvere. Gjennom verk, skrifter og utdanningsvirksomhet bidro han til å formgi den norske modernismen. Villa Stenersen regnes blant hans hovedverk og er et av de tydeligste eksemplene på den internasjonale modernismen og funksjonalismes nedslag i Norge.

Utformingen av denne flotte villaen bærer preg av å huse Rolf Stenersens store kunstsamling og har en garasje med både inn – og utkjørsel. I 1974 ble Villa Stenersen donert til staten. Villaen ble da tenkt som statsministerbolig, men bortsett fra å huse Odvar Nordli i en kort stund, har ingen statsledere ønsket å bo der. Fredningsvedtaket omfatter interiør, eksteriør, samt hagen.