r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren fredet 12 tollstasjoner

Brekkestø tollstasjon i Lillesand kommune i Aust-Agder. Foto: Jens Christian Eldal / Toll-og avgiftsetaten

Skriv

Langs hele Norges grense har det gjennom flere århundrer blitt krevet inn toll og avgifter. Mange gamle tollstasjoner er fremdeles godt bevart og i dag ble 12 av disse fredet.

De fleste av de gamle tollstasjonene ble nedlagt på midten av 1900-tallet. Bygningene som står tilbake er viktige kulturminner som forteller om hvordan tollerne levde og arbeidet.                          

– Tollinntektene var gjennom hundrevis av år den viktigste statsinntekten i Norge. Disse inntektene var svært viktige for at Norge skulle makte å stå på egne bein, på vei mot en selvstendig nasjon. Det er derfor spesielt flott å markere disse fredningene i 200-årsjubileet for Grunnloven, sier riksantikvar Jørn Holme.                          

Fredningene ble markert på gamle Larkollen tollstasjon, med statssekretær i Finansdepartementet Ole Berget, riksantikvar Jørn Holme og toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse til stede. Fredningene markerer også slutten på arbeidet med en landsverneplan for Toll- og avgiftsetatens eiendommer.

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse, statssekretær i Finansdepartementet Ole Berget og riksantikvar Jørn Holme var med på fredningsmarkeringen. Foto: Karen Thommesen / Riksantikvaren

– Tollvesenet bruker fortsatt disse tidligere tollstedene aktivt, og vi er opptatt av å holde dem i god stand. Dette skjer for en god del ved hjelp av dugnadsinnsats fra etatens ansatte, som har mulighet til å leie stedene som feriehjem. Mange av de tidligere tollstedene har en god strategisk beliggenhet ved skipsleden, og brukes også i forbindelse med Tollvesenets kontrollvirksomhet til sjøs, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Fredningene og avslutningen av arbeidet med landsverneplan for Toll- og avgiftsetatens eiendommer ble markert på Larkollen tollstasjon i Rygge i Østfold. Foto: Jens Christian Eldal / Toll-og avgiftsetaten

Landsverneplaner

Gjennom prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner. En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner blant annet grunnlaget for eventuelle fredninger. Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv, i samråd med Riksantikvaren.                          

Finansdepartementet startet i 2006 opp arbeidet med en landsverneplan for eiendommer i Toll- og avgiftsetatens eie. Landsverneplanen ble utarbeidet i samråd med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og Riksantikvaren i perioden 2006-2014.

Ved Vauldalen tollstasjon i Røros kommune i Sør-Trøndelag ble det krevd inn toll fra de som kom over grensen fra Sverige. Foto: Jens Christian Eldal / Toll-og avgiftsetaten

Eiendommer fra Sør- og Midt-Norge

Anleggene som ble fredet i dag er meget godt bevart og at de gjenspeiler bredden i ulike tollstasjoner fra 1700-tallet fram til midten av 1900-tallet. Langs øst- og sørlandskysten ble det fredet ulike bygninger for alt fra tolloverbetjenter til rorskarer. De fredete eiendommene langs kysten finner vi i Hvaler og Rygge i Østfold, på Nøtterøy og i Tjøme i Vestfold, i Tvedestrand, Grimstad og Lillesand i Aust-Agder og i Kristiansand og Søgne i Vest-Agder. I tillegg ble det fredet to anlegg mot grensen til Sverige, et i Vauldalen ved Røros i Sør-Trøndelag og en stasjon på Otteid ved innsjøen Store Lee i Østfold.                          

Fredningsvedtakene for tollstasjonene kan leses her.