r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Utviklingsnett: Arkeologi for arkeologer eller folk flest - lokalsamfunn og arkeologi

Dato: 21. september 2017 09:30
Sted: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Trondheim
Ansvarlig - navn: Line Bårdseng
Ansvarlig - e-post: line.bardseng@ra.no

Neste Utviklingsnett blir 21. september på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i Trondheim og har "Arkeologi for arkeologer eller folk flest - lokalsamfunn og arkeologi" som tittel. 

Er arkeologien kun for arkeologer eller også for folk flest?

Arkeologiske funn har til alle tider fascinert og inspirert både arkeologer og meningmann/ og kvinner. Utgravninger er spennende, de vekker nysgjerrighet og trekker folk, men hva skjer etterpå? Hva skjer med funnene og den nye lokalkunnskapen om stedet? Hvilke handlingsrom har kommuner, eiere, frivillige og allmennhet?

Det gjøres mye og på mange fronter. På dette seminaret vil vi utforske noen av mulighetene.

Seminaret er åpent for alle som jobber i kommuner, fylkeskommuner, museer og andre interesserte. På dette seminaret samler vi aktører som viser hvordan de har funnet gode og kreative måter for å bruke arkeologiske funn/steder i sitt lokalmiljø. Kom og la deg inspirere!

Påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist 15. september.

Program finner du nederst på siden her: