r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Distriktskontorene

Skriv

Riksantikvarens distriktskontorer har ansvar for saksbehandling knyttet til middelalderarkeologi, middelalderbyer og bygrunn fra middelalderen. Dessuten kirker, kirkelige anlegg, kirkegårder, klostre og borger fra middelalderen. 

For henvendelser til distriktskontorene, vennligst kontakt Riksantikvarens sentralbord på telefon 22 94 04 00 eller bruk e-postadressen postmottak@ra.no.

Riksantikvaren distriktskontor øst
(for fylkene Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland, Oslo)
Postadresse: Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gate 13, 0152 Oslo
Telefon: 22 94 04 00 - Telefaks: 22 94 04 04
E-post: postmottak@ra.no                     

Riksantikvaren distriktskontor syd
(for fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder)
Postadresse: Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Besøksadresse: Farmannsveien 30, 3111 Tønsberg
Telefon: 22 94 04 00 - Telefaks: 22 94 04 04
E-post: postmottak@ra.no 

Riksantikvaren distriktskontor vest
(for fylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, og Sunnmøre)
Postadresse: Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Besøksadresse: Bryggens museum, Dreggsallmenningen 3, 5812 Bergen
Telefon: 22 94 04 00 - Telefaks: 22 94 04 04
E-post: postmottak@ra.no

Riksantikvaren distriktskontor nord
(for Romsdal, Nordmøre, og fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark)
Postadresse: Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 1B, 7013 Trondheim
Telefon: 22 94 04 00 - Telefaks: 22 94 04 04
E-post: postmottak@ra.no