r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Faktura til Riksantikvaren

Er du leverandør til Riksantikvaren fakturerer du oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF). Riksantikvaren er pålagt å kreve at fakturaen mottas som EHF.

Riksantikvaren kan ikke motta faktura per e-post.

Elektronisk fakturaadresse

Riksantikvarens elektroniske fakturaadresse «EHF» er vårt organisasjonsnummer:

974760819

Fakturaene skal merkes med bestillerreferanse.

Vi ønsker 30 dagers betalingsfrist.

Fakturaene som ikke kan sendes med EHF-format, må skrives ut av leverandøren og sendes i papir/ brev til DFØ Fakturamottak:

Riksantikvaren
DFØ Fakturamottak
Postboks 4746
7468 Trondheim

Innholdet i en faktura

Alle leverandører av varer eller tjenester til staten skal sende en faktura som tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften om opplysninger.

En faktura skal inneholde følgende opplysninger:

  • Kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer
  • Selgers navn og organisasjonsnummer. Dersom selgeren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA
  • Varens /tjenestens art og omfang
  • Tidspunkt og sted for levering av varen/tjenesten
  • Pris og betalingsforfall
  • Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner
  • Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt - Merverdiavgift ikke beregnet».

I noen tilfeller kan det gjennom andre lover, som merverdiavgiftsloven, også være stilt tilleggskrav til innholdet i fakturaen. Statlige virksomheter som mottar fakturaer kan be om at denne inneholder opplysninger som er beskrevet i forskriften.

Statlige virksomheter som utsteder krav, bør sikre at fakturaen tilfredsstiller de kravene som er omtalt over. Dersom det er nødvendig å korrigere et salgsdokument etter avsendelsen, skal virksomheten be om at det utstedes en kreditnota.
For mer informasjon om elektronisk faktura, se www.dfo.no/efb