r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvarens arkiver

Riksantikvarens arkiver forteller om kulturminnevernets mangfoldige historie via sine ulike samlinger.

For dagens korrespondanse se offentlig journal og rutiner for innsyn.

Tegninger

Arkitekttegninger, oppmålingstegninger og skisser. Etter at Riksantikvaren ble opprettet i 1912 var samarbeidet med Fortidsminneforeningen  svært tett de første årene. Det førte bla. til at Fortidsminneforeningens oppmålingstegninger av bevaringsverdig bebyggelse ble deponert i Riksantikvarens arkiv. Dette var oppstarten til en stor samling av tegninger, skisser og akvareller som er utført av landets mest kjente arkitekter. I dag består tegningsarkivene av rundt 200 000 tegninger.

Les mer om og se tegninger fra tegningsarkivet her.

Fotografier

Fotografi er et viktig hjelpemiddel og verktøy i dokumentasjonsarbeidet hos Riksantikvaren. Siden opprettelsen i 1912 har Riksantikvaren lagt vekt på å samle inn fotodokumentasjon og fotografere kulturminner. Samlingene inneholder analoge foto helt tilbake til 1870.                          

Fotomaterialet består av mange ulike teknikker, fra albuminpostiver og glassplater til RC-papir og mellomformat fargedias, og gjenspeiler 130 år med fotodokumentasjon. Riksantikvaren arbeider med å digitalisere de eldste papirkopiene i sitt arkiv og nyere fargedias. I dag tas digitale bilder som legges i et digitalt arkiv sammen med digitaliserte analoge foto.                          

"Kulturminnebilder" - digitalt bildearkiv for publikum

Det eldste fotomaterialet blir tilgjengeliggjort for publikum i Riksantikvarens digitale bildearkiv "Kulturminnebilder". Hvert bilde har opplysninger om hvilke regler som gjelder for bruk, og dette er i hovedsak "falt i det fri - bildet kan fritt gjengis" eller en Creative Commons-lisens av typen CC BY. Les mer om Kulturminnebilder og bruk av bilder. Ta kontakt med bildearkiv@ra.no for nærmere informasjon om bruk av bildene.                          

Gå til "Kulturminnebilder"

Norsk portrettarkiv

Foto av kunstnerisk fremstilte portretter av nordmenn. Her er det registrert ca. 30 000 portretter.  Det er ca. 12 000 bilder som er digitalisert i Portrettarkivet.                          

Norsk portrettarkiv finner du her.

Nettutstilling

Riksantikvarens arkiv

Arkivet har en rikholdig samling av tegninger og oppmålinger fra midten av forrige århundre og fram til i dag, og en stor samling eldre fotografier.

Ta gjerne kontakt på tlf. 92 20 53 54 eller e-post: postmottak@ra.no

Arkivet er åpent for besøkende etter avtale.

Norges dokumentarv

Tegninger og akvareller fra Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens arkiv er tatt opp i den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register.

Les mer

Riksantikvarens vitenarkiv

Riksantikvarens vitenarkiv inneholder Riksantikvarens digitale publikasjoner og mange oppdragsrapporter laget for Riksantikvaren.