r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

The International Course on Wood Conservation Technology (ICWCT)

Det internasjonale kurset i trekonservering (ICWCT) arrangeres i Norge annet hvert år. 

Deltakerne i aksjon på en workshop på Møbelverkstedet i Oslo under ICWCT 2016. Foto: Anne Nyhamar, Riksantikvaren

Kurset arrangeres av Riksantikvaren i samarbeid med International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Målgruppe

Kurset passer for kvalifiserte fagpersoner med noen års erfaring innen trekonservering, som konservatorer, arkitekter, håndverkere og andre som jobber med bevaring av kulturminner i tre.

Årets kurs

Kurset i 2018 ble holdt i april-juni og var to-delt:

  • Nettbasert fjernundervisning: 9. april–11. mai 2018
  • Samling i Oslo: 4.–29. juni 2018 

Kurset dekker både praktiske og teoretiske aspekter ved bevaring av tre – både gjenstander og bygninger. Deltakerne gjennomgå et program som består av forelesninger, praktiske oppgaver, demonstrasjoner og befaringer. Konserveringsprinsipper og -teori, forebyggende konservering og materialkunnskap er sentrale emner.

Kursets formål er å utveksle kunnskap, oppmuntre til forskning og å fremme forståelse for bevaringen av kulturarv i tre, på tvers av landegrenser.

Kurset avsluttes med en eksamen som gir 15 studiepoeng fra NTNU.

Spørsmål?

Kontaktperson: Anne Nyhamar, e-post: anne.nyhamar@ra.no.

Report and evaluation ICWCT 2018

  • E-bok om trekonservering