r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verdens nordligste by

Ny-Ålesund er i dag møteplass for verdens toppolitikere, forskere og byråkrater når store miljøutfordringer skal diskuteres. Det var her Amundsen startet med luftskipet ”Norge” og fløy over Nordpolen. Kull og Kings Bay er også knyttet til Ny-Ålesund.

Ny-Ålesund. Susan Barr / Riksantikvaren

Byen har den største samlingen på Svalbard av bygninger som er automatisk fredet. Kanskje det hele startet allerede i 1610, den gang den engelske hvalfangeren Jonas Poole fant noen kullstykker ved Kongsfjorden på Svalbard. Mer enn 300 år skulle gå før det igjen ble funnet kull i området.

Under første verdenskrig trengte kaptein Peter S. Brandal brensel til sine dampbåter, og i 1916 etablerte han og tre partnere Kings Bay Kull Comp. A/S i Ålesund – på fastlandet. Stedet de fant kullet på fikk navnet Ny-Ålesund. 

Kull, fisk og hotell

Etableringen av Ny-Ålesund krevde betydelig økonomisk støtte og arbeidsinnsats. Kullutvinningen måtte drives innenfor rammen av et samfunn - verdens nordligste by. Markedet utviklet seg etter hvert i ugunstig retning, og driften gikk med underskudd. I 1933 tok staten over alle aksjene.

I Ny- Ålesund ble det med tiden også etablert et kortvarig fiskerimottak. Da turistene begynte å søke Arktis, åpnet ”Nordpolhotellet” i 1936, men det ble drevet bare fram til 1939. Sommeren 1965 og -66 åpnet hotellet igjen dørene, men gikk med tap og driften stoppet opp.

Evakuering

Under siste verdenskrig ble alle beboerne på Svalbard evakuert. Kraftstasjonen, radiomasten, jernbanespor og gruveinnganger i Ny-Ålesund ble ødelagt for å hindre den tyske okkupasjonsmakten å ta noe av det i bruk. 

Etter krigen ble kullmarkedet gunstig. Stor etterspørsel og god pris gjorde at det gjaldt å komme raskt i gang igjen i Ny-Ålesund. Gruvedriften startet opp igjen for fullt, men arbeidsforholdene var vanskelige med vann som kom inn i gruvesjakter og farlige gasser som utviklet seg. Modernisering og sikkerhetstiltak ble satt i verk.

Eksplosjon

I 1948 ble Ny-Ålesund rammet av den første gruveulykken, som skulle koste 15 mennesker livet. Til sammen seks eksplosjonsulykker krevde 82 menneskeliv. Ulykken i Esther-gruven i november 1962 satte en endelig stopper for gruvedriften. Året etter ble all virksomhet i Kings Bay-gruvene avviklet. Den offentlige debatt var meget ladet. Det ble vedtatt mistillitsforslag i Stortinget og regjeringen Gerhardsen måtte gå.

Ny aktivitet

I 1964 inngikk norske myndigheter en avtale med Den europeiske romfartsorganisasjonen ESRO om opprettelse av en norsk satellitt-telemetristasjon i Ny-Ålesund for å motta atmosfæredata fra satellitter i polare baner. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd fikk i oppdrag å etablere og drive stasjonen. Anleggsarbeidet kom i gang i 1965.

To år etter drev Norsk Polarinstitutt en stasjon knyttet til Nordlysobservatoriet og Universitetet i Oslo. I 1968 opprettet Polarinstituttet sin egen forskningsstasjon i Ny-Ålesund.

Fra 1990-årene har flere nasjoner etablert faste forskningsstasjoner her. I dag driver Kings Bay AS et senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåking.

Londonhusene

De fire Londonhusene i Ny-Ålesund har fått navnet fordi de opprinnelig ble oppført i Ny-London som lå på Blomstrandhalvøya, tvers over Kongsfjorden fra Ny-Ålesund. Ny-London ble etablert av engelskmannen og prospektøren Ernest Mansfield som prøvde å etablere en marmorgruve der. 

Londonhusene ble flyttet til Ny-Ålesund på 1950-tallet for å tjene som familieboliger i gruvetiden.

”Amundsenvillaen”

Et kjent, og automatisk fredet hus i Ny-Ålesund er ”Amundsenvillaen” som ble oppført i 1918 for direktørene i Kings Bay. Huset er det eneste i Ny-Ålesund som er oppført i en enkel jugendstil. Roald Amundsen brukte villaen i korte perioder i 1925 og -26 i forbindelse med sine nordpolekspedisjonene. I 1925 forsøkte han å fly til Nordpolen med flybåtene N24 og N25, og i 1926 fløy Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight med luftskipet ”Norge” fra Ny-Ålesund over Nordpolen til Alaska. Det var en verdenssensasjon. 

To av rommene i huset er dekorert med malte bilder av scener fra Amundsens polarekspedisjoner og av scener fra livet på Svalbard. Antagelig ble de malt på slutten av 1930-tallet da bygningen ble innredet til bar og hotell.

Amundsenvillaen ble mellom 1956 og -62 modernisert og ominnredet til leiligheter, og diverse arbeid er utført på den siden. I 2009-11 ble villaen restaurert tilbake til slik den var i Amundsens tid, dog med tilføyelse av de malte bildene. Seniorrådgiver Susan Barr hos Riksantikvaren betegner prosjektet som et strålende eksempel på vellykket samarbeid mellom myndighet (Riksantikvaren) og eier (Kings Bay). - Bygningen fremstår som et midtpunkt i forskerbyen og forener det historiske med det moderne”, sier Barr.

Telegrafen

Et nytt og like vellykket restaureringsprosjekt har vært gjennomført i 2013-14 i samarbeid mellom Kings Bay, Riksantikvaren og Telenor. Den gamle telegrafbygningen fra 1918 er nå rustet opp til slik den var på slutten av sin virketid tidlig på 1960-tallet.

 

Kilder

 • Hedrer omkomne gruvekamerater – minnestund i Ny-Ålesund, Nordlys 29. 9.2001 
 • Kings Bay Kull Comp. A/S 1917 – 1992 – fra gruvedrift til forskningsservice på Svalbard, av Rolf Hanoa, Schibsteds Forlag A/S 1993. 
 • Prosjekt 156.1271, Svalbard, Ny-Ålesund. ”Amundsenvillaen”. Undersøkelser og nødkonservering av malt veggdekor av Jon Brænne, 2004-NIKU. 
 • Sluttrapport Amundsenvillaen. Bodil Paulsen, desember 2011.
 • Umberto Nobile

  I 1928 fløy Umberto Nobile fra Ny-Ålesund med luftskipet ”Italia”. Det nådde Nordpolen, men havarerte på sjøisen på vei tilbake til Svalbard. Noen omkom. Noen ble reddet, deriblant Nobile. Han møtte massiv kritikk tilbake i hjemlandet sitt.

  Flere nasjoner deltok i forsøket på å finne og redde Nobile og hans menn. Også Amundsen prøvde å komme ham til unnsetning med det franske ”Latham”-flyet. Flyet startet fra Tromsø og styrtet i havet med alle om bord, trolig nær Bjørnøya. De sju om bord ble aldri funnet.

 • Kings Bay

  Etter gruveulykken i 1962 ble det satt i gang landsomfattende innsamling til de etterlatte. Selskapet hadde i 1958 opprettet ”Kings Bay Dødsskadefond”, og Arbeiderforeningen hadde tegnet ulykkesforsikring for medlemmene. Rikstrygdeverket utbetalte årlige pensjoner til ni enker og 23 barn under 18 år etter ulykken i -62.

  Kvinneforeningen ”Polarklokken” i Ny-Ålesund bevilget penger til å reise en bauta til minne om de omkomne i Kings Bays historie. Foreningen ga også penger til barna etter de omkomne fra ulykken i -62. Staten betalte erstatninger.