r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kyrkjer

Her finn du informasjon om kyrkjer, omgivnadene til kyrkjer, interiør, restaurering og konservering, tilbygg og andre endringar.

Veiledere for forenklet kirkesaksbehandling:

1. Lyd og bilde i kirkerommet (pdf)
2. Lystenningssted i kirkerommet (pdf)
3. Løpere og andre tekstiler i kirkerommet (pdf)
4. Varmestyringsanlegg i kirken (pdf)

Kirkens omgivelser:

Kirkens omgivelser:  Bevaring av kirkegårder og gravminner (pdf) 
Kirkens omgivelser:  Bevaring. Kirkegårdsutvidelser (pdf) 
Kirkens omgivelser.  Servicehus ved kirkene (pdf) 
Kirkens omgivelser:  Kirkebakken. Bevaring og nye elementer (pdf)

Interiør i kirken:

Interiører:  Beskyttelse mot lys (pdf) 
Interiører:  Belysning i eldre kirker (pdf) 
Interiører:  Bevaring og ombygging av gamle kirkebenker (pdf) 
Restaurering og konservering: Gjenstander i kirker (pdf) 
Kirker:  Håndtering av kirkekunst (pdf) 
Kirkekunst:  Undersøkelse og dokumentasjon ved konservering og restaurering (pdf) 
Kirker:  Oppbevaring av kirketekstiler (pdf) 
Kirker:  Oppbevaring og utstilling av gjenstander ute av bruk (pdf) 
Kirker.  Bevaring av verneverdige orgler (pdf) 
Innandørs gjenstandar av metall: Bevaring og stell (pdf)

Brannsikring av kirker:

Brannsikring av kirkebygg. Veiledning for kirkebyggforvaltninger og lokale tilsynsmyndigheter (pdf)
Elektriske anlegg i fredete og verneverdige bygninger. Informasjon og kontrollrutiner (pdf)
Montering av utvendige lynvernanlegg på kirker. En veileder i estetikk (pdf)
Markering av rømningsveier (pdf)
Kirker: Bruk av levende lys (pdf) 
Redningsplan for gjenstander i kirker (pdf)

Annet:

Kirkeklokker. En innføring i funksjoner, historie, bruk, ettersyn og bevaring (pdf)
Klima og tekniske anlegg:  Klima i trekirker.  Luftfuktighet og oppvarming (pdf)
Orglers klanglige og tekniske funksjon under varierende inneklimatiske forhold (pdf)
Enkel kalkhvitting av middelalderkirker (pdf)
Tilbygg og endringer: Rullestolramper ved eldre kirker (pdf)
Tilrettelegging for bevegelseshemmede i eldre kirker (pdf)