r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Start med en brannsikringsplan

  • Forsiden til brannvernplaner for Gamle Skudeneshavn og Bergen kommune
  • Innholdsfortegnelsen til en brannsikringsplan

Det er viktig å ha et gjennomtenkt forhold til brannsikring. Alle brannsikringstiltak bør gjennomføres etter en brannsikringsplan.

Risikoanalyse

Arbeidet bør begynne med en analyse av mulige brannårsaker. Det er viktig å se på hele bygningen og bruken av denne og foreta en grundig vurdering av sannsynlige brannårsaker.

Eksempler på vanlige brannårsaker:

  • feil på elektriske anlegg (jordfeil, serielysbue, krypstrøm, termostatsvikt etc.)
  • feil bruk av elektrisk utstyr (tørrkoking, tildekking av elektriske ovner, uforsiktig bruk av elektriske apparater som for eksempel kaffetraktere)
  • åpen ild og aske (for eksempel røyking, levende lys, aske, fyrverkeri)
  • feil på piper og ildsteder (en vanlig brannårsak i gamle bygninger) 
  • påsatte branner (mange branner i gamle bygninger skyldes påtenning)
  • lynnedslag (en vanlig brannårsak i gamle kirker)
  • selvantennelse (for eksempel i filler innsatt med olje)

Aktuelle tiltak nedfelles i planen for å forebygge brann eller for å forhindre spredningen av en brann ved aktive og passive brannsikringstiltak.

Det bør velges så enkle tiltak som mulig. Kompliserte tekniske anlegg er dyre å vedlikeholde, sårbare for svikt og krever spesialkompetanse.

Brannteknisk rådgiver

Før en setter i gang med omfattende tiltak kan det være fornuftig å engasjere en brannteknisk rådgiver med erfaring med verneverdige bygninger. Brannteknisk rådgiver skal foreta en uavhengig vurdering og komme fram til tiltak som gir best mulig sikring med minst mulig skader.

Kontinuerlig brannsikring

Det er viktig at brannsikringsplanen til enhver tid er aktuell og oppdatert. Brannsikringsarbeidet bør være en kontinuerlig prosess der en hele tiden har fokus på risikoen for brann.

Ved midlertidige eller permanente endringer i bygningen kan det være nødvendig med en justering av brannsikringstiltakene. Det kan for eksempel være nødvendig å montere midlertidige alarm- og slokkeanlegg dersom de permanente anleggene tas ned under bygningsarbeider.

Alle sikringstiltak må kontrolleres jevnlig og om nødvendig vedlikeholdes. For kompliserte tekniske anlegg, som for eksempel automatiske slokkeanlegg, må det gjennomføres en periodisk kontroll (ukeskontroll) av personell på stedet, for eksempel av en vaktmester. Dessuten skal det inngås avtaler med kvalifiserte firmaer for årlige kontroller av anleggene.

Relevant publikasjon