r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Søknadsskjema

Søknader for fartøy. Vernestatus: Søknadsfrist 1. september 2018.

Søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner og byanlegg fra middelalder (ingen søknadsfrist)

Søknad om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner. Søknadsfrist: 1. november 2018

Søknad om tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer. Søknadsfrist 15. januar 2019

Søknad om tilskudd til brannsikring av utvalgte middelalderkirker