r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Søknadsskjema

Søknader for fartøy. Vernestatus: Søknadsfrist 1. september 2019.

Er din kirke invitert? Søknad om tilskot til klimaskallsikring av kirkebygg. Søknadsfrist 3. november 2019.

Søknad om tilskudd til istandsetting og brannsikring av middelalderkirker i stein. Søknadsfrist 17. november 2019.

Søknad om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner. Søknadsfrist: 1. november 2019

Søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner og byanlegg fra middelalder (ingen søknadsfrist)

Søknad om tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer. Søknadsfrist 15. januar 2020

Søknad om tilskudd til brannsikring av utvalgte middelalderkirker

Klimaskallsikring for kirker - søknadsfrist 3.november

Er din kirke invitert til å søke på midler til klimaskallsikring? Klikk på ikonet under for å laste ned veiledningen under for fremgangsmåte.

Søknadskjema ligger i Kirkebyggdatabasen

Relaterte sider