r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Tilskot til freda samiske bygninger i privat eie

Målet med tilskotsordninga er å setje i stand og synleggjere samiske kulturminne og kulturmiljø.

Målgruppe

  • Private eiere av freda samiske bygninger
  • Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap
  • Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

Tiltak som kan få tilskot

  • Å utarbeide istandsettingsplaner for freda samiske bygninger
  • Istandsetting av freda samiske bygninger
  • Istandsetting av særlig verneverdige samiske bygninger og anlegg i kystlandskap
  • Kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting av samiske bygninger og anlegg
  • Sikring av freda samiske bygninger i forfall i påvente av plan for istandsetting

Vilkår

Les meir om vilkåra for tilskotsordninga på nettstaden til Sametinget

Sametinget svarer også på spørsmål om ordninga.

Kor skal søknaden sendast?

Søknaden skal sendast til Sametinget.

Søknadsskjema finn du på nettstaden til Sametinget

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 3. desember.