Fagområder KF2020

Arkeologiske kulturminner

Fra og med 2020 er forvaltningsansvaret for automatisk fredete, arkeologiske kulturminner og skipsfunn som er eldre enn 100 år overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunene/Sametinget. Riksantikvaren har fortsatt forvaltningsmyndigheten for middelalderbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Tønsberg.

Margaretakirken ruin i Maridalen, Oslo
Margaretakirken, kirkeruin Maridalen, Oslo Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren

Publisert: 11. mars 2020 | Endret: 28. desember 2020