Utforsk kulturminner

EØS-land: Portugal

Kulturarv langs kysten – f.eks. fort, fyrtårn, fabrikker, fiskemarkeder, landsbyer – er under press fra flere sider. Klimaet og miljøet kan være røft, med nærhet til sjøen, sterke vinder og mye vær. I tillegg gjør fraflytting, økt turisme og medfølgende eiendomsutvikling at kulturarven må aktivt beskyttes og vedlikeholdes. EØS-midlene støtter prosjekter som skal bevare Portugals rike kystkultur.

Publisert: 27. november 2019 | Endret: 17. mars 2020

EØS-midlene støtter prosjekter som skal bevare Portugals rike kystkultur. Foto: Den norske ambassaden i Lisboa
Båter i havn i Portugal EØS-midlene støtter prosjekter som skal bevare Portugals rike kystkultur. Foto: Den norske ambassaden i Lisboa

Om programmet

Ni millioner euro er satt av til det portugisiske kulturprogrammet. Dette programmet har to deler: en del som fokuserer på restaurering og revitalisering av Portugals rike kystkultur og en del som fokuserer på å øke tilgangen til kunst og kultur i mindre bebodde områder i landet (se Kulturrådets nettsider for denne delen av programmet).

I tillegg til den åpne utlysningene inkluderer dette programmet også to pre-definerte prosjekter. Disse skal omhandle henholdsvis kapasitetsbygging for bevaring av kulturminner under vann og digitalisering av historiske filmer med tema «havet».

Grønn båt på stranden i Sesimbra, Portugal. Foto: Kristin Eliassen

Utlysninger

Prosjektmidler

Utlysningen av midler til kulturarvsprosjekter i Portugal er nå åpen og det oppfordres til norsk partnerskap i prosjektene!

4,3 millioner euro skal fordeles på 5-7 prosjekter som har som formål å restaurere og revitalisere kulturarv langs Portugals kyst. Disse prosjektene skal inkludere lokalbefolkningen i å ikke bare restaurere kulturminner, men også gi de restaurerte byggene nye funksjoner i og for lokalsamfunnet, f.eks. som samfunnshus, kulturhus, eller lokaler for næringsdrift.

!NB! Søknadsfristen er blitt forlenget på grunn av Covid-19-situasjonen både i Norge og Portugal
Søknadsfristen er 4. mai 2020, klokken 17:30 (portugisisk tid)

Kort nøkkelinformasjon:
– Hvert prosjekt vil bli tildelt mellom 500,000 euro og 750,000 euro
– Prosjektene kan ha en varighet på mellom 24 og 48 måneder
– Norske private og offentlige aktører, både kommersielle og ikke-kommersielle, samt NGOer kan være partnere
– Restaureringen gjennomføres i Portugal. Andre prosjektaktiviteter gjennomføres i Portugal og/eller i Norge
– Alle prosjekter må ha en plan for bruk av den restaurerte bygningen
– Den portugisiske partneren vil være prosjekteier og sender inn søknaden

Det er også blitt gjort en endring i grunnlaget for å gi poeng for partnerskap. Les mer om denne endringen her.

Les mer om utlysningen her!

Utsikt fra fortet i Sesimbra, Portugal
Castelo de Sesimbra: Utsikt fra fortet i Sesimbra, en time utenfor Lisboa
En restaurert portugisisk båt
Sou do Tejo: I havnen i Lisboa ligger flere restaurerte båter
Utsikt til Kristus-statuen som skuer ut over Lisboa
Santuário de Cristo Rei: Utsikt til Kristus-statuen som skuer ut over Lisboa
Havnen i Lisboa om kvelden
20190912 203641: Under 25.april-broen

Det portugisiske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 9.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 5.279.000

Status for programmet

Reisestøtte
Stengt

Partnermatchingseminar
12-13. september 2019 – Gjennomført

Prosjektmidler
Én utlysning, åpen til 4. mai 2020

Kontakt

Kristin Eliassen
Rådgiver

krieli@ra.no

Partnerhenvendelser