Nyheter

Fotefar mot nord får tilskudd av Riksantikvaren

Riksantikvaren gir samlet 600 000 i tilskudd til prosjektet Fotefar mot nord i 2023 og 2024.

Publisert: 13. november 2023 | Endret: 29. januar 2024

Fotefar mot nord i Nusfjord, med fiskebåt som ligger til kai.
Fiskeværet Nusfjord. Tema for dette Fotefaret er fiskerveien mellom Østre Nesland og Nusfjord, og de to grendene som sentrum på 1800-tallet. Foto: Silje Evjenth Bentsen/Nordland fylkeskommune.

–  Fotefar mot nord er et formidlingsprosjekt av de sjeldne, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Det handler om å synliggjøre og tilrettelegge lokale kulturminner fra 10 000 år tilbake og frem til vår tid over hele Nord-Norge.

Det er Sametinget og fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark som står bak Fotefar-prosjektet, som er en revitalisering av et stort arbeid som foregikk på 90-tallet. Fotefarene skal være attraktive møteplasser og aktivitetssentra for både lokalbefolkning og tilreisende, og de skal være en ressurs for reiseliv og andre næringer.

–  Vi mener det er spennende at det blir tilrettelagt for næring i og rundt fotefarene, sier Geiran. – Dette er blant annet i form av lokale markeder, guidetjenester, kafeer og overnattingstilbud. I tillegg skal forvaltningen av fotefarene sikre vern. De vil også prøve ut nye formidlingsmetoder.

Gjennom skjøtsel av kulturminnene, og oppdatert tilrettelegging og formidling, vil også aktørene bak prosjektet legge til rette for fremtidig bevaring og besøksforvaltning. Slik blir kulturminnene en del av en bærekraftig lokal og regional samfunnsutvikling.

103 Fotefar mot nord fra 90-tallet

På nittitallet ble 103 kulturminner tilrettelagt for formidling, og det var alt fra steinalderboplasser, husmannsplasser, kystfort fra andre verdenskrig og samisk kultur, fra nord i Trøndelag til og med Finnmark. Erfaringene med prosjektet viser at det er behov for jevnlig vedlikehold og gode forpliktende avtaler om forvaltning av Fotefarene.

–  Dette prosjektet vil gi en kraftfull innsats for bevaring og formidling av de viktige kulturmiljøene i nord, sier Geiran, samtidig som det treffer godt på verdiskaping som kommer lokalsamfunnene til gode.

 

Dette er Riksantikvarens satsing på verdiskaping:

Verdiskaping i kulturmiljøer er en tilskuddsordning  over statsbudsjettet. Riksantikvaren har som mål at verdiskapingsprosjektene skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen. Verdiskaping er et viktig verktøy i arbeidet med de nye bevaringsstrategiene.

Riksantikvaren skal legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn. Samarbeid med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere står sentralt i satsingen, og skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling.

Skilt på Træna.
Skilting på Træna. Slik ser Fotefar-skiltet ut ved Træna.
Foto: Tor Kristian Storvik/ Nordland fylkeskommune.
Lofort, et rekonstruert langhus fra vikingtiden i Borg.
Lofotr vikingmuseum på Borg i Vestvågøy kommune . Fotefaret er også et av de best besøkte museene i landsdelen. Museet er del av Museum Nord. Her ser vi det rekonstruerte langhuset hvor besøkende får innblikk i hverdagslivet i vikingtid.
Foto: Silje Evjenth Bentsen/ Nordland fylkeskommune.
Gravhaugen Herlandshaugen på Leka.
Herlandshaugen. Herlaugshaugen er Leka kommunes bidrag til Fotefar mot nord. Kulturlandskapet rundt gravhaugen vitner både om moderne landbruk og gammel beitemark.
Foto: Silje Evjenth Bentsen/ Nordland fylkeskommune.
Fjærbuene I Kåfjord. Fjærbuene i Birtavarre, Kåfjord kommune. Disse samiske sjøbuene huset både båt, utstyr og varer.
Foto: Marit Chruickshank/ Troms fylkeskommune.
Nusfjord er ett av fiskeværene i Flakstad kommunes Fotefar mot nord. Tema for dette Fotefaret er fiskerveien mellom Østre Nesland og Nusfjord, og de to grendene som sentrum på 1800-tallet.
Nusfjord. Nusfjord er ett av fiskeværene i Flakstad kommunes Fotefar mot nord.
Foto: Silje Evjenth Bentsen/ Nordland fylkeskommune.
Helleristninger som viser et svanepar.
Svaneparet på Dyreberget. Svanepar på helleristningsfeltet «Dyreberget» ved Leiknes i Hamarøy kommune. Kommunen bruker dette motivet i sitt kommunevåpen.
Foto: Trine A. Johnson/ Nordland fylkeskommune.
Storhaugene i Overhalla.
Storhaugene. Storhaugene på Bertnem er Overhalla kommunes bidrag til Fotefar mot nord. Den største haugen er 6-7 m høy med en diameter på nesten 50 meter.
Foto: Silje Evjenth Bentsen/ Nordland fylkeskommune.
Dyreberget på Hamarøy. «Dyreberget» ved Leiknes er et av Norges mest spektakulære helleristningsfelt fra eldre steinalder. Feltet inneholder 33 dyrefigurer som er slipt inn i berget, og den største figuren er en spekkhogger som er 7,6 m lang.
Foto: Trine A. Johnson/ Nordland fylkeskommune.

Pressekontakt:

Tlf: 404 65 153
E-post: kom@ra.no