Høringer og kunngjøringer

Fredningsoppstart for skogfinsk gravminne

Akkasaari, eller Kjerringholmen som holmen kalles på norsk, ligger sentralt i det som er kjent som kjerneområdet for den skogfinske bosetningen på Finnskogen.  Øverst på holmen, omsluttet av høye trær, ligger det spor etter flere finnegraver.

Publisert: 13. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Akkasaari / Kjerringholmen ligger i Røgden i Grue kommune, omsluttet av skogslandskap, midt i kjerneområdet for den tidligere skogfinske bosetningen. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Midlertidig begravelse på holmer i innsjøer var en tradisjon som skogfinnene tok med seg fra Finland. Særlig betydning fikk denne tradisjonen for en skogfinsk bosetning preget av lange avstander i et stort skoglandskap. Gårdene lå som regel isolert til, der fremkommeligheten i sommerhalvåret kunne være utfordrende. Det var mye enklere å ta seg fram om vinteren for å komme til kirken for å få gjennomført begravelse.  Som alt i skogfinnenes kultur er skogen sentral.  På holmen ligger gravene, beskyttet under trekronene.

Akkasaari / Kjerringholmen er et kulturhistorisk viktig eksempel på tradisjonen med å gravlegge midlertidig i påvente av å komme til vigslet jord. Stedet er kjent og forbindes fremdeles med denne skikken, og er et sted det knytter seg minner, tro og tradisjon til, sier Sigrid Murud, seksjonsjef for fredning og verneplaner hos Riksantikvaren.

Høring: Oppstart av fredningsak Akkasaari / KjerringholmenSe hele saken på våre sider om høringer og kunngjøringer
Akkasaari / Kjerringholmen Restene etter finnegravene ligger øverst i terrenget, beskyttet under trekronene
Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren
Akkasaari / Kjerringholmen Holmen, midt i bildet, sett fra landsiden.
Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Akkasaari ligger i innsjøen Røgden i Grue kommune i det som er kjent som kjerneområdet for den skogfinske bosetningen på Finnskogen. Røgden ligger i et stort sammenhengende skoglandskap, og utgjorde et sentrum for den skogfinske innvandringen på 1600-tallet som fant sted i grensetraktene mellom Norge og Sverige, i nordre Värmland og østre del av Sør-Hedmark. Det at holmen ligger rett på grensen av Sverige gir oss også et bilde på hvor grenseoverskridende den skogfinske bosetningen var. 

Fredningen vil bli en del av flere skogfinske kulturminner Riksantikvaren har fredet de senere årene, disse i sin  helhet skal bevare et kunnskapsbilde av den skogfinske kulturen.  

Gravminne på Akkasaari, som ble brukt til midlertidig gravlegging. Nedsenkningen viser en av tre synlige gravrester på holmen. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren