Fredning

Henningsvær – prosjekt kulturmiljøfredning

Høringen av fredningsforslaget er ferdig. Riksantikvaren forbereder nå saken for oversendelse til kommunestyret i Vågan.

Dronebilde av Henningsvær
Henningsvær i Vågan, Lofoten. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Høringsfristen for innspill til forslag til fredning av kulturmiljø i Henningsvær er ute, og fredningsforslaget er sendt videre til kommunestyret for behandling.

Det kom inn 15 innspill til fredningsforslaget

Noen er positive til fredningsforslaget, noen er bekymret for at framtidige tiltak i området vil kunne svekke verdiene som fredningen er ment å sikre, mens andre er bekymret for at en fredning vil forhindre videre utvikling og lokalt selvstyre. Alle innspillene er kommentert og lagt ved i sin helhet i oversendelsen til kommunen.

På grunn av den tragiske hendelsen i januar har Riksantikvaren tilbudt Vågan kommune å utsette behandlingen av fredningssaken. Kommunen har ønsket å gå videre etter planlagt framdrift og dette respekterer vi. Vi sendte derfor saken til Vågan kommune 11. februar. Dersom det blir behov for å utsette kommunestyrets behandling vil det være mulig.

Datoene for kommunens saksbehandling er som følger:

• 8. mars: Hovedutvalg for miljø, plan og næring behandler saken
• 22. mars: Formannskapet behandler saken
• 12. april: Kommunestyret behandler saken

Hva skjer etter kommunestyrets behandling?

Hvis kommunestyret vedtar at det ikke vil gå videre med fredningen, avsluttes fredningssaken.
Dersom kommunen vedtar at prosessen skal fortsette, vil Riksantikvaren revidere fredningsforslaget på bakgrunn av kommunestyrets uttalelse. Forslaget kan justeres, men omfanget av fredningsområdet kan ikke bli større, og fredningsbestemmelsene kan ikke bli strengere.

Eter dette sender Riksantikvaren fredningssaken til Nordland fylkeskommune for fylkestingets behandling. Etter det går saken på sentral høring til berørte direktorater, organisasjoner osv, som Miljødirektoratet, Kulturrådet og Norges Handikapforbund. Etter den sentrale høringer sender vi saken til Klima- og miljødepartementet, som forbereder saken for vedtak av Kongen i statsråd.

Kontaktperson

Jorun Aresvik Hals

E-post: jorun.aresvik.hals@ra.no
Mobil:  982 02 810

Fotografier fra Henningsvær

På kulturminnebilder.ra.no finner du et bildealbum med bilder fra vakre Henningsvær opp gjennom tidene.

Disse kan benyttes gratis til ikke-kommersielle formål. Skal bildene publiseres skal de ikke bearbeides, og fotografen må krediteres. Les mer om lisensen ( CC BY-NC-ND ) i bildenes metadata.

Henningsvær: Storhagan Storhagan, Væreiergården
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær:
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær: Misværhola
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren

Invitasjon til folkemøte med streaming i Festiviteten og én til én-møte på Tobiasbrygga- 25.10.2020

Datoer og tidspunkter i fredningssaken

  • 30. september: Forslag til fredning sendes til høring og legges til offentlig ettersyn
  • 25. oktober: Folkemøte i Festiviteten
  • 26. oktober: Informasjon til kommunestyret og en til en-møte
  • Siste halvdel av november: En til en-møte
  • Første halvdel av desember: Påminnelse om at det pågår en høring
  • 7. januar 2021: Frist for å sende innspill

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 16. februar 2021