Høringer og kunngjøringer

Høring: Fredning av kulturminner i Statens kartverks landsverneplan for kart og oppmåling

Høringsforslaget inneholder omfang av og formål med fredningen av utvalgte oppmålingsobjekter fra landsverneplanen til Statens kartverk for kart og oppmåling. Høringsforslaget er basert på resultatet av arbeidet med statens kulturhistoriske eiendommer (SKE).

Publisert: 4. november 2019 | Endret: 28. februar 2020

Utsikt mot lofotodden i nordland. Steinlandskap mot skyfri himmel
Lofotodden Nordland. Foto: Tor Erik Bakken

Oppmålingsobjektene representerer historien om oppmåling og kartfesting av Norge gjennom mer enn 200 år.

Om landsverneplanen til Statens kartverk

Landsverneplanen til Statens kartverk viser sektorens ansvarsområder og statens rolle for oppmåling og kartfesting av Norge.

Et fellestrekk ved oppmålingsobjektene til denne sektoren, er at de består av varder og små bolter i terrenget. Vardene er oftest en steinkonstruksjon, plassert på en høyde med fin utsikt. Vardene brukes gjerne også som turmål. Det som kanskje få vet om, er at vardene markerer trigonometriske punkter som ble brukt i kartfestingen av Norge.

Vardene, de tilhørende små boltene, basisene og Nullmeridianen representert i flaggstangen på Kongsvinger festning, representerer punkter i terrenget som i sin helhet dannet grunnlaget for å ha satt Norge bokstavelig talt på kartet.

Ved hjelp av fly, laser og satellitter er nye målemetoder tatt i bruk, og vardene og boltene blir ikke lenger brukt. Ved å bevare disse tar vi vare på Norges oppmålingshistorie, og inviterer samtidig til fine turopplevelser.

Objektene som er valgt ut for fredning etter forskrift, ligger spredt fra Tregde Normal Null av 1954 ved Mandal i sør, til Vadsø basisene i nord. Det er denne forskriften som nå er ute på høring.

Dokumenter relatert til fredningen

Hvor skal kommentarer til høringen sendes?

Kommentarer til høringen sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo.

Høringsfrist: 16. desember 2019

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til:

Anke Loska, seniorrådgiver, alo@ra.no
Henrietta Taube, rådgiver, hentau@ra.no
Mari Søbstad Amundsen, seksjonssjef, msam@ra.no

Juridiske spørsmål kan rettes til:

Lars Erik Eibak Bru, seniorrådgiver, leb@ra.no
Inger Johanne Rystad, seniorrådgiver ijr@ra.no