Nyheter KF2020

Hva skjer høsten 2020?

I korte trekk dreier det seg om overføring av tre tilskuddsposter fra Riksantikvaren til regionalforvaltningen og om opplæring i søknadsportalen Digisak

Publisert: 4. september 2020

Vest-Lista i Agder
Vest-Lista ytterst mot havet i Agder Foto: Oskar Puschmann

Fra høsten 2020 overtar fylkeskommunene/Sametinget ansvaret for behandling av tre tilskuddsposter fra Riksantikvaren. Dette gjelder:

  • tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner (post 72 i statsbudsjettet)
  • tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen samt brannsikring (post 73 i statsbudsjettet)
  • tilskudd til fartøyvern (post 74 i statsbudsjettet)

Dette skjer i praksis når tilskuddsmidlene utlyses 1. oktober 2020.
Søknadsfristen vil da være 1. november 2020.
Utlysningene gjelder midler for tilskuddsåret 2021.

Skrova fyr
Skrova Fyrstasjon i Nordland Foto: Danckert Monrad-Krohn, Riksantikvaren