r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Ny håndbok om bruk av luftbåren laserskanning (lidar) i arkeologien

Skriv

Lidar er en metode som kan brukes for å registrere og dokumentere kulturminner ved hjelp av luftbåren laserskanning. Håndboken viser hvilke muligheter metoden har, og hvordan den kan brukes i forvaltningen av kulturminner.

I tillegg til å gi deg en rask innføring i hva lidar er og hva metoden kan brukes til, inneholder håndboken også en praktisk rettet del som tar deg gjennom prosessen steg for steg – fra bestilling av data til ferdige modeller.

Målgruppe

Håndboken er nyttig for deg som arbeider med arkeologi og arealplanlegging i kommuner, fylker, konsulentselskaper eller forskningsinstitusjoner.

Hvem står bak håndboken?

Håndboken er forfattet av Ole Risbøl og Lars Gustavsen ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), som del av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk regnesentral, Kulturhistorisk museum, NIKU, Vestfold fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Prosjektet har vært delfinansiert av Riksantikvaren.

Last ned håndboken "Bruk av luftbåren laserskanning (lidar) i arkeologien" her (pdf)