r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Prosjekt for å energieffektivisere og ta vare på gjenreisingshus

Gjenreisingshus i Karlebotn, Varanger. Foto: Gjenreisningsmuseet

Skriv

Gjennom prosjektet GJENREIST kan eiere av gjenreisingshus få hjelp til å redusere energibruken og øke bokvaliteten – og samtidig bidra til at gjenreisingsarkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi ivaretas.

SINTEF Byggforsk og Husbanken skal i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale kulturvernmyndigheter utarbeide forslag til løsninger for oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord. Forslagene skal ivareta kulturvernhensyn, gode bokvaliteter og redusert energibehov.

Riksantikvaren deltar i referansegruppa til prosjektet.

Vil få kvalifiserte råd

– Vi ønsker å ta utgangspunkt i boliger som finnes og boligeiere som har behov for gode råd om oppgradering, sier forsker og prosjektleder Solvår Wågø i SINTEF Byggforsk.

De som blir valgt ut til å delta i prosjektet, vil få en kostnadsfri gjennomgang av boligen sin med energirådgiver og arkitekt fra SINTEF Byggforsk. De vil få kvalifiserte råd om etterisolering for bedre komfort og lavere energibruk, og om ønskelig forslag til ombygging for bedre brukskvalitet, tilgjengelighet og bevaring av det arkitektoniske uttrykket.

Målet er å komme fram til løsninger for oppgradering tilpasset boligeiernes behov, og så nært opp til dagens standard som mulig.

Bor du i et gjenreisingshus?

Dersom du bor i en bolig som er bygget under gjenreisingen etter andre verdenskrig (1945–1960), og er interessert i å delta i prosjektet, kan du lese mer om hvilke hus som er aktuelle og hvordan du kan delta på nettsiden til prosjektet.

Vil du vite mer om prosjektet?

Følg med på prosjektets nettside.

Bildet viser gjenreisingsbyen Hammerfest. Foto: Alf Einar Hansen, Fortidsminneforeningen i Finnmark

Gjenreisingsarkitektur

I sluttfasen av andre verdenskrig ble store deler av bebyggelsen i Finnmark og Nord-Troms brent av den tyske okkupasjonsmakten. Andre områder ble bombet og ødelagt under krigen.

Gjenreisingen av disse områdene er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen.

Husene fra gjenreisingen er historiske vitnesbyrd fra denne tiden og gjenspeiler ideer fra sentrale myndigheter og arkitekter i kombinasjon med lokale byggetradisjoner.

Les mer om gjenreisingen på nettsiden til Gjenreisningsmuseet.