r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Retningslinjer for anmeldelse ved brudd på kulturminneloven

Illustrasjon: Bergkunst fra Amtmannsnes i Alta. Foto: Harald Ibenholt, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren ønsker å sikre en lik praksis for anmeldelser over hele landet, og har derfor utformet retningslinjer for kulturminneforvaltningen.

Retningslinjene tar for seg hvem som kan anmelde saker på vegne av kulturminneforvaltningen, og gjør rede for når anmeldelser skal og bør skje, ut i fra ulike kulturminnetyper og vernestatuser. Videre beskriver retningslinjene hva en anmeldelse skal inneholde, hvem som skal motta anmeldelsen, og andre aktuelle forhold og aspekter ved prosessen.

Ved brudd på kulturminneloven risikerer vi tap av kulturminner som kilder til kunnskap og opplevelse. Det er viktig at brudd på kulturminneloven anmeldes, og at disse anmeldelsene også følges opp av kulturminneforvaltningen.

Vi ønsker tilbakemeldinger og innspill på retningslinjene, og kontaktperson er seniorrådgiver Kaja von Hedenberg, Kaja.Hedenberg@ra.no

Last ned:

Retningslinjer for anmeldelse ved brudd på kulturminneloven