r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet -

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede 181 byggverk og anlegg knyttet til utdanningssektoren. Forslaget er nå lagt ut til høring.

De 181 byggverkene er fordelt på 40 komplekser/anlegg knyttet til utdanningssektoren. Dette er et representativt utvalg fra ulike perioder og ulike deler av landet.                          

Utdanningssektorens bygningsmasse spenner fra universitetsområder, høyt spesialiserte forskningsbygninger, skolebygninger, gamle gårdsbruk og villaer. Utvelgelse av eiendommer i landsverneplanen for sektoren har tatt utgangspunkt i sektorens historie, hvilke utdanninger og institusjoner som har vært, og er statens ansvar og hvordan historisk utvikling, økonomiske forhold, statlige vedtak og lovendringer kommer til uttrykk i bygningsmassen.                          

Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet ligger til grunn for utvalget til fredning, og er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet i samråd med Statsbygg og Riksantikvaren i perioden 2007-2011. Mer informasjon om Kunnskapsdepartementets landsverneplan for hver enkelt eiendom finner du på deres nettsider.

SKE-forskriften

Fredningen av statlige eiendommer skjer ved én felles forskrift: forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer (SKE-forskriften).
Forskrift nr. 1088 om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1 som inneholder generelle bestemmelser, ble  vedtatt av Riksantikvaren 9. november 2011. I tillegg til de generelle bestemmelsene i kap.1 som også gjelder for Kunnskapsdepartementet, utgjør nå kapittel 7 med vedlegg en del av forskriften. I tillegg til forskriften gjelder kulturminnelovens bestemmelser jf. bl.a. § § 16-18.                          

Kontaktinformasjon

Høringsuttalelser sendes pr. brev til Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo, eller pr. e-post til postmottak@ra.no

Spørsmål kan rettes til: prosjektleder Ingrid Djupedal, idj@ra.no, eller rådgiver Siri Schrøder Vesterkjær, ssv@ra.no

Juridiske spørsmål kan rettes til: seniorrådgiver Inger Johanne Rystad, ijr@ra.no, eller rådgiver Elisabeth Nordling, elisabeth.nordling@ra.no

Høringsfrist: 3. september 2013.

Publisert mai 2013