r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring av forslag til Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, Historisk museum, Oslo

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Historisk museum i Oslo.

Historisk museum har lenge blitt behandlet som fredet, og nå vil bygningen få den formelle statusen på plass. Fredningen skjer innenfor det store prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) og i tilknytning til landsverneplan for kunnskapssektoren.

Fredningens omfang

Historisk museum er oppført i art nouveau-stil  i perioden 1897–1902 etter tegninger av arkitekt Henrik Bull  for å huse universitetets kulturhistoriske samlinger. I norsk arkitekturhistorie finner vi knapt noen annen bygning som til de grader har fått sin utforming integrert med de gjenstander og den funksjon den skulle fylle.

Riksantikvaren foreslår at fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i alle etasjer unntatt kjelleretasjen. I tillegg foreslås opplistet løst inventar  inkludert i fredningen.

Om Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie gjennom sektorvise landsverneplaner.

Regjeringen forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte.

Høringsfrist: 3. november 2014

 

Kontaktpersoner:

Siri Schrøder Vesterkjær, rådgiver, ssv@ra.no

Inger Johanne Rystad, seniorrådgiver (juridiske spørsmål), ijr@ra.no

Ingrid Djupedal, seksjonssjef, idj@ra.no