r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Miljøverndepartementet har fastsatt reguleringsplan for Godsområdet, Jernbaneverkstedet og Espern bru på Hamar

Skriv

Riksantikvaren reiste innsigelse til reguleringsplan for utbygging på jernbaneområdet på Hamar. Innsigelsen var rettet mot flere punkter i planen, men etter mekling sto punktet med bygging av ny bro over jernbanen igjen. Miljøverndepartementet har nå akseptert at ny bro kan bygges her.

Riksantikvaren mente at denne var et uakseptabelt inngrep i et kulturmiljø av nasjonal verdi med boligområdet Smågårdene og Hamar jernbaneverksted.

Miljøverndepartementet har nå akseptert at ny bro kan bygges der da de mener at en ny bydel i dette området trenger en hovedatkomst med nær tilknytning til dagens sentrum. De sier videre at en realisering av den nye bydelen derved er sikret selv om det kan bli justeringer av utbyggingsvolumet ettersom Jernbaneverkets innsigelse med hensyn til antall spor ble tatt til følge. 

Les mer her: 

Miljøverndepartementets avgjørelse av 19.11.2012

Riksantikvarens innsigelse av 26.08.2011

"Hamar jernbaneverksted fredet": Etter avgjørelsen i Miljøverndepartementet kunne Riksantikvaren 27.11.2012 frede Hamar jernbaneverksted. Dermed ble et unikt kulturminne knyttet til jernbanedriften i Norge sikret.