r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Områderegulering for deler av Stokke sentrum

Skriv

Miljøverndepartementet godkjenner områdereguleringen for deler av Stokke sentrum, og innsigelsen fra Vestfold fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

Saken gjelder avgrensing av hensynssone ved Stokke kirke. Fylkeskommunen mente denne måtte utvides til å gjelde KUF- lokalet som er en sveitserbygning og tomten for denne. De vektla at den gir området tidsdybde, representerer den kristne virksomhet som var vanlig i forrige århundre og sier noe om framveksten av Stokke som stasjonsby etter at jernbanen kom i 1881.

I tillegg er KUF- lokalet en del av miljøet rundt kirken. Kulturmiljøet inngår også i ett av de høyt prioriterte kulturmiljøene som er utpekt som regionalt og nasjonalt viktige i «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk» vedtatt av Vestfold fylkesting  25.4.2013. Kommunen ville på sin side legge til rette for sentrumsutvikling og høy boligfortetting.

(Miljøverndepartementet skiftet navn til Klima-og miljødepartementet 1. januar 2014).