r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Oppstart av fredningssak for Bogstad

Skriv

Riksantikvaren varsler oppstart av fredningssak for Bogstad.

Med hjemmel i Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 15 og § 19 varsler Riksantikvaren oppstart av fredningssak for Bogstad, gnr./bnr. 13/1, 13/3, 13/36, 27/50, 27/2751, 27/2752, 27/2753, 33/988, i Oslo Kommune.                          

I henhold til kml § 15 første ledd, gjelder dette varselet om fredningssak for følgende objekter: Bygninger, utomhusanlegg, gamle veifar og dammer, som foreslås fredet som del av anlegget. Innmark, mindre deler av utmark, deler av Sørkedalsveien og deler av Bogstadvannet ut fra strandlinjen, foreslås fredet gjennom områdefredning etter kml § 19 første ledd.                           

Omfanget av fredningen kan bli justert i løpet av fredningsprosessen. Boligdelen av hovedbygningen ble fredet i 1924.

En framtidig fredning skal sikre Bogstad gård som et unikt anlegg, særlig i perioden fra siste halvdel av 1700-tallet og fram til midten av 1900-tallet.                          

For å sikre en forståelse av næringsgrunnlag, drift og livsførsel foreslås det å frede: Grøntanlegg med bl.a. park, hage, utsikter og gårdsplass, bygninger og installasjoner herunder uthus, driftsbygninger, portnerboliger, husmannsplasser, bolige for ansatte, skole og Markaklåven, alleer, veier, steingjerder, vassdrag med damanlegg, samt kulturlandskapet med innmark og utmark.                          

Opplysninger om saken fås hos Riksantikvaren ved May Britt Håbjørg, Bård Langvandslien eller Kaare Stang, tlf. 22 94 04 00.

Publisert 14. mars 2014