r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Oppstart av fredningssak for Kjeller flyplass

Kjeller flyplass sett fra lufta. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren varsler oppstart av fredningsprosess for Kjeller flyplass i Skedsmo kommune. Dette for å sikre både vern og framtidig utvikling av flyplassen og området rundt.

Forsvarsbygg skal legge ned sin virksomhet på Kjeller flyplass. Store ubebygde arealer nær Lillestrøm sentrum blir frigitt til blant annet utbygging, og Skedsmo kommune er i gang med en kommunedelplanprosess for området.

Riksantikvaren og kommunen samarbeider om å få frednings- og planleggingsprosessen til å ivareta både vern og utvikling av området.

Les mer om foreløpig omfang av fredningssaken i vedlegget nederst på siden.

Kjeller flyplass utgjør et verdifullt kulturmiljø, som viser viktig samferdsels-, teknologi-, sikkerhetspolitisk- og militærhistorie. Ved Kjeller flyplass kan en følge utviklingen fra de første flyforsøkene, gjennom alle tekniske, politiske og organisatoriske endringer i norsk militær flygning fra 1912, til dagens høyteknologiske virksomhet.

Kjeller flyplass er en viktig del av Norges samferdsels- og forsvarshistorie.

Kart som viser området (klikk på bildet for å få det større):