r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Oppstart av fredningssak for ti tekniske og industrielle kulturminner

Neptun sildeoljefabrikk på Melbu i Vesterålen er ett av 10 anlegg som nå skal fredes. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren

Skriv

Stortinget har vedtatt en liste på femten tekniske og industrielle anlegg som utgjør Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Fem av disse anleggene er fredet. Nå starter Riksantikvaren fredningssaker for de resterende ti anleggene. 

De ti anleggene er svært ulike i både type og omfang, men de har det til felles at de er representanter for fremveksten av det moderne Norge. Den gangen handlet det om å temme naturen, få i gang en storstilt vareproduksjon og mekanisere og effektivisere arbeidet, og en helt vesentlig drivkraft bak dette var handel og økonomisk vekst. I og rundt fabrikkene utspilte det seg et rikt sosialt liv. I tilknytning til flere av anleggene er det boliger, skoler og hager. Anleggene forteller historier om arbeidere og industriherrer, gründere og ingeniører, og om hvordan menneskene med den største selvfølge la naturen under seg.

Sjølingstad Uldvarefabrik i Lindesnes kommune er ett av anleggene i bevaringsprogrammet. Foto: Riksantikvaren

Anleggene har nasjonal verdi. De er representanter for Norges industrihistorie. Riksantikvaren ser det som viktig at alle anleggene sikres for fremtiden gjennom det samme formelle vernet, fredning etter kulturminneloven. En fredning vil, i tillegg til å sikre kulturminneverdiene, styrke verdien av innsatsen og investeringene som er gjort på anleggene av både eiere, forvaltere og Riksantikvaren. Fredning etter kulturminneloven vil understreke at anleggene har nasjonal verdi, og er av stor betydning for norsk historie og utvikling.

De ti anleggene

  • Atlungstad Brenneri, Stange i Hedmark
  • Bredalsholmen, Kristiansand, Vest-Agder
  • Folldal Gruver, Folldal, Hedmark
  • Haldenkanalen, Østfold og Akershus
  • Kistefos Træsliberi, Jevnaker i Oppland
  • Klevfos Cellulose & Papirfabrik, Løten i Hedmark
  • Neptun Sildoljefabrikk, Hadsel i Nordland
  • Salhus Tricotagefabrik, Bergen i Hordaland
  • Sjølingstad Uldvarefabrik, Lindesnes i Vest-Agder
  • Spillum Dampsag & Høvleri, Namsos i Nord-Trøndelag

Les mer om de 15 anleggene i bevaringsprogrammet