r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren foreslår å frede Bjarkøy batteri i Harstad kommune

Bjarkøy batteri i Harstad kommune. Foto: Geirr Olav Gram, Riksantikvaren

Skriv

Forslag om fredning av Bjarkøy batteri i Harstad kommune er lagt ut for offentlig ettersyn og høring.

Da operasjon Nordlys ble iverksatt høsten 1944, var planen å trekke tyske styrker ut av Finland, Finnmark og det østlige Troms. Som et ledd i operasjonen skulle samtlige kystbatteri i Nord-Norge demonteres og destrueres.

Bjarkøy batteri, beliggende på Bjarkøya, nord i Harstad kommune ble liggende urørt gjennom hele Operasjon Nordlys, og ble heller ikke innlemmet i det norske forsvarets eiendommer etter krigens slutt. Som følge av dette, er Bjarkøy batteri sannsynligvis et av de nordligste bevarte tyske kystbatteri, og representerer i dag et autentisk kystfort oppført av okkupasjonsmakten mellom 1941-1944.

Opprinnelig ble batteriet oppført som et hærkystbatteri HKB (Heeres-Küsten-Batterie), men ble senere oppgradert til et marinekystbatteri MKB (Marine-Küsten-Batterie) med kompaninummer 3, tilhørende artillerigruppe Vågsfjord: MAA 511. Det er også spor etter tunnellinnslag i anlegget, som gir grunn for å tro at planene for anlegget på et tidspunkt hadde vært enda mer omfattende.

Karakteristisk for batteriet er bruken av naturstein og tørrmur i høy kvalitet, og anlegget som helhet dannes av de mange veiene, løpe- og skyttergraver, og de ulike bygde strukturene.

Batteriet har høy kulturhistorisk og militærhistorisk verdi, og har i tillegg stor opplevelsesverdi. En fredning skal bidra til å sikre anlegget som historisk referanse og kilde til okkupasjonstidens historie.

Høringsfristen er satt til 27. januar 2016.

Kontaktpersoner:

Yngvild S. Greiner, juridiske spørsmål, yngvild.solberg.greiner@ra.no
Anne Midtrød, seniorrådgiver, anne.midtrod@ra.no