r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nettutstilling

Norges verdensarv

Foto: Harald Ibenholt, Riksantikvaren

Skriv

Visste du at Norge har åtte steder på Unescos verdensarvliste? Se vår nettutstilling med de norske verdensarvstedene.

I hele juli kan du også se utstillingen i Kunstpassasjen på Jernbanetorget T-banestasjon i Oslo.

Bryggen i Bergen

Foto: Bergen Reiselivslag / Eivind Senneset – Visitbergen.com

Foto: Øyvind Heen - Visitnorway.com

I middelalderen var Bryggen i Bergen et livlig sentrum for internasjonal handelsvirksomhet. Bergen er en av de eldste handelsbyene i Nord-Europa. Her var det både bolig, kontor og lagerrom for den internasjonale handelen med tørrfisk. Trebygningene, slik de står i dag, er oppført etter brannen i 1702.

Urnes stavkyrkje

Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no

Foto: Espen Mills / Matlangsnasjonaleturistveger.no – Visitnorway.com

Urnes stavkyrkje ligg i eit storslått fjordlandskap i Lustrafjorden, ei fjordarm av Sognefjorden. Urnes vart bygd i første halvdel av 1100-talet, og er ei av dei eldste og best bevarte stavkyrkjene. Urnes er kjent for sine spesielt flotte treskjeringsarbeid, og interiøret er rikt dekorert. Fortidsminneforeininga eig stavkyrkja.

Røros bergstad og Circumferensen

Foto: Asgeir Spange Brekke, Riksantikvaren

Foto: Johan Berge - Visitnorway.com

Kobberverket på Røros var i drift fra 1644 til 1977. Bergstaden er gruvebyen på fjellet, med opprinnelig gatemønster og trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet. I 2010 ble områdene rundt Røros bergstad, den såkalte Circumferensen, også skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste.

Bergkunsten i Alta

Foto: Harald Ibenholt, Riksantikvaren

Bergkunsten i Alta ble laget over flere årtusener, og de eldste helleristningene her er over 6000 år gamle. Siden de første figurene tilfeldigvis ble funnet i 1973, har helleristninger og hellemalerier blitt avdekket på fem forskjellige steder i området. Det finnes mer enn 5000 ulike figurer, og de mest karakteristiske bildene er av dyr, særlig rein og elg.

Fire punkter på Struves meridianbue

Foto: Tor Harry Bjørn

Foto: Kartverket

Struves meridianbue var den første storskalerte, vitenskapelige oppmålingen i Europa. Den ble gjennomført i perioden 1816 til 1852 under ledelse av Friedrich Georg Wilhelm Struve, for å kunne bestemme jordklodens form og størrelse. Målingen ble gjort ved hjelp av en triangelkjede fra Svartehavet til Hammerfest. Den strekker seg gjennom ti land, og fire målepunkter ligger i Finnmark.

Vegaøyan

Foto: Anton Ligaarden / Visitnorway.com

Foto: Bjørnar Hansen

Vegaøyan ligger på Helgelandskysten i Nordland. I tidligere bebodde øyvær, spredt over en stor skjærgård, har det vært drevet fiske og fangst de siste 10 000 årene. Vegaøyan består av femten øyvær. Gjennom middelalderen og fram til i dag har folket bygd reir til ville ærfugl for å sanke dun. Edderdun ble godt betalt og var en viktig inntektskilde. I 2019 fikk Vegaøyan sitt eget verdensarvsenter.

Vestnorsk fjordlandskap

Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn

Vestnorsk fjordlandskap omfattar Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane. Dei djupe fjordane er skapte av isen sitt arbeid under istida. Menneska har brukt og sett spor etter seg i landskapet etter at isen trakk seg tilbake for 10 000 år sidan. På små flater langs fjordane ligg gardsbruk, og på berghyllene over fjorden ligg fjellgardar, dei fleste av dei er no fråflytta. 

Rjukan-Notodden industriarv

Foto: Jan Erik Arud

Foto: Per Berntsen

Rjukan og Notodden vitner om samfunnsomveltningen som fant sted i den vestlige verden på begynnelsen av 1900-tallet. Kraftverk, fabrikker, jernbane, ferjer og bysamfunn forteller om et industrieventyr der elektrisk kraft ble brukt for å produsere kunstgjødsel. Slik kunne matproduksjonen for en voksende verdensbefolkning økes.

Vil du vite mer om verdensarv?

Les mer på våre nettsider her

Hva er verdensarv?

• UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv inneholder områder eller objekter som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi. Listen ble etablert i 1972.

• Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Riksantikvaren og Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for å følge opp verdensarvkonvensjonen.

• UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Hva betyr det å stå på verdensarvlisten?

Status som verdensarv er det høyeste internasjonale kvalitetsstempel et område kan få. Dette innebærer et ansvar for å sikre verdensarvstedene for ettertiden. Verdensarven er også en merkevare med stor tiltrekningskraft innen reiselivet.

Les mer om verdensarv