r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Geirr Vetti er mottaker av Riksantikvarens kulturminnepris

Vinner av kulturminneprisen 2012; Geirr Vetti som her er flankert av riksantikvar Jørn Holme og ordfører Fabian Stang under utdelingen av prisen i Oslo rådhus. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren.

Skriv

Geirr Vetti kaller seg husdoktor, snekkermester og fjellbonde. På Riksantikvarens 100-årsdag mottok han kulturminneprisen, delt ut av ordfører Fabian Stang i Oslo rådhus.

Riksantikvarens kulturminnepris deles ut til personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for bevaring, formidling og istandsetting av kulturminner. Prisen deles ut for første gang i år.

 

Sterkt engasjement

I juryens begrunnelse blir Geirr Vetti skildret som en ildsjel med uvanlig sterkt engasjement, og en som har lagt ned et enormt arbeid for bevaring og istandsetting av eldre bygninger og kulturlandskap.

 – Dette var totalt uventet.  En kolossal oppmuntring for meg, samtidig som det fører med seg en plikt å få en slik gjev pris, sier 51-åringen som har hatt en glødende lidenskap for gamle hus fra barnsben av. Selv sier han det nesten er på grensen til det sykelige.

– Jeg blir fysisk dårlig når jeg ser et hus som forfaller, og det er en livsoppgave for meg å ta vare på kulturarven, forteller Vetti. Han sier at han får et kick av utfordringer som andre ikke vil gyve løs på.  

Juryens begrunnelse

Geirr Vetti får prisen for sin store innsats for bevaring og istandsetting av eldre bygninger og kulturlandskap, og for internasjonal kunnskapsformidling. Han har vært sentral i istandsettingen av fjellgårdene Fuglesteg og Ormelid i Luster, og har bygget opp sin egen fjellgård Skåri på en forbilledlig måte. Vetti så tidlig behovet for utenlandsk kompetanse til steinrestaurering. Han har gjennom mange år formidlet nepalske sherpaer til istandsettingsarbeider i Norge. 

Han har vist et uvanlig sterkt engasjement for kulturminner, og lista over istandsettingsprosjekter som har benyttet seg av hans handverkskompetanse er lang. Geirr Vetti er en ildsjel med god formidlingsevne, som er til stor inspirasjon for andre.