r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvarens kulturminnepris for 2013 går til Johannes Rørtveit

Skriv

Johannes Rørtveit fra Vesterålen og Lofoten får prisen for bevaring og formidling av kystkultur.

Johannes Rørtveit har i hele sitt liv engasjert seg i kystkultur og historie gjennom sitt forfatterskap og aktive medlemskap i ulike foreninger. Nå får han Riksantikvarens kulturminnepris for sin innsats.                          

─ Johannes Rørtveit er en høvding innen kystkultur. Han har i hele sitt liv engasjert seg for kystkulturen, som forfatter, gjennom frivillig arbeid og restaurering av fartøy og bygninger, sier riksantikvar Jørn Holme.                         

Riksantikvarens kulturminnepris deles ut til personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for bevaring, formidling og restaurering av kulturminner. Prisen ble delt ut for første gang i fjor, i forbindelse med Riksantikvarens hundreårsjubileum. Prisen består av et kunstverk, et diplom og en sjekk på 25.000 kroner.                          

I juryens begrunnelse blir Johannes Rørtveit beskrevet som en som har gjort en stor innsats for kystkultur gjennom mange år. Han har lagt ned et betydelig frivillig arbeid med stor entusiasme.                          

Juryens begrunnelse

Johannes Rørtveit får prisen for sin store innsats for kystkultur. Johannes Rørtveit har i hele sitt liv engasjert seg i kystkultur og historie gjennom sitt forfatterskap og aktive medlemskap i ulike foreninger. Særlig har hans engasjement for gamle fartøy vært en drivkraft for å sette i stand den nå vernede jakten Anne Bro, bygd i 1911, en av de siste jaktene i sitt slag. Johannes Rørtveit og hans familie overtok det gamle fiskeværet Skipnes i Øksnes kommune i 1985, og restaurerte de fraflyttede rorbuene, kaien og bryggene.

I dag er det en perle av et godt bevart og autentisk rorbumiljø i Vesterålens skjærgård. Johannes Rørtveit har lagt ned et betydelig frivillig arbeid med stor entusiasme, til inspirasjon for andre.