r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Prøysenstua fredet

Prøysenstua. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren har fredet Alf Prøysens barndomshjem i Ringsaker.

Dikteren, forfatteren og sangeren Alf Prøysen ble født 23. juli 1914 på husmannsplassen Prøysen, vest for Rudshøgda i Ringsaker. Her vokste han opp. Foreldrene var Julie Mathiasdatter og Olaf Andreassen, som begge var av husmannsslekt.

- Prøysenstua er et nasjonalt viktig kulturminne, både som Alf Prøysens barndomshjem og som godt bevart husmannsplass. Her kan vi oppleve bygningene og omgivelsene som fikk så stor betydning for Alf Prøysens forfatterskap, og vi kan få kunnskap om husmannsvesenet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Husmannsvesenet var utbredt i bygdesamfunnet i Norge på 1700- og 1800-tallet. Husmannen bodde på husmannsplassen, et gårdsbruk på jorda til en større eiendom, og festeavgift for jorda ble ofte betalt med arbeid på hovedgården. 

Husmannsplassen Prøysen på Rudshøgda i Ringsaker. Foto: Prøysenhuset

Husmannsplassen Prøysen

Det var flere grender med mange husmannsplasser i området der Prøysenstua ligger, men svært få plasser er bevart i dag. Prøysenstua er en ganske typisk husmannsplass, med bygninger oppført i laft eller tre. Her var det ei stue, et fjøs med dyr, og en låve. I hagen ble det dyrket nytteplanter, frukttrær og bærbusker.

Prøysenstua er trolig oppført tidlig på 1800-tallet, og den er bevart og tilbakeført slik den skal ha vært i Alf Prøysens barndom rundt 1920-30. Huset og omgivelsene er skildret i en lang rekke av Prøysens «lørdagsstubber» og viser, og i erindringsboka Det var da det og itte nå.

Prøysenstua er i dag en del av formidlingssenteret Prøysenhuset i Ringsaker kommune. Prøysenhuset sørger for at stedet vises og formidles for tusenvis av besøkende, deriblant skolebarn.  

Fredningsmarkering

Fredningen ble markert fredag 30. november med et arrangement i det julepyntede Prøysenhuset. På listen over talere sto blant annet statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet, fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, ordfører Anita Ihle Steen og Elin Prøysen. Riksantikvar Hanna Geiran overrakte de offisielle fredningsdokumentene. Knut Anders Sørum fremførte Alf Prøysens tekster, og det ble også viser, stubber og allsang.

Fra fredningsmarkeringen i Prøysenhuset. Riksantikvar Hanna Geiran, ordfører i Ringsaker Anita Ihle Steen og grunneier Johannes Hjelmestad. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Fredningen

Fredningen omfatter husmannsplassen og barndomshjemmet til Alf Prøysen (1914-1970), med stuebygningen, fjøset og løa. Tunet og hagen, og et ferdighus fra 1955 som Alf fikk oppført til foreldrene sine, fredes også. I tillegg fredes et område rundt bygningene og tunet, blant annet steinrøysa, deler av Prestvegen og jorder.

Fredningssaken er utarbeidet av Hedmark fylkeskommune.

Prøysenstua er i dag en del av formidlingssenteret Prøysenhuset i Ringsaker kommune. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren