r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nasjonal verneplan for fartøy 2010 - 2017

Skriv

Dei flytande kulturminna er viktige representantar for norsk fiskeri, sjøfart og annan maritim verksemd. På oppdrag frå Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren utarbeida ein nasjonal verneplan for fartøy.

Beddingen på Mellemværftet i Kristiansund N. Foto: Trine Lise Wahl, Riksantikvaren

Ein nasjonal plan for vern av fartøy er ein viktig reiskap for å sikre bevaringa av ein norsk, historisk flåte. Frivillige organisasjonar er viktige i arbeidet med å bevare dei  historiske fartøya våre.

Delprosjekt:

Delprosjekt som er utarbeidde i samband med verneplanarbeidet og "Fartøyvernplan for SAVOS" (frå 2000) kan lastast ned her: