r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Estland

Byen Kuressaare i Estland er kjent for sine flotte steinbygninger fra 1700 og 1800-tallet, men har også en vakker, gammel trehusbebyggelse. Foto: Kaarel Truu, Estland National Heritage Board 

Estland har nylig gjennomgått en omfattende kommunereform der kartet nærmest har blitt tegnet på ny, og 213 kommuner har blitt gjort om til 79. EØS-midlenes program for Lokal Utvikling i Estland har som mål å styrke disse nye kommunene og gjøre dem i stand til å håndtere utfordringer knyttet til bl.a. folkehelse, skole og utdanning, sosial ekskludering, kjønnsbasert vold og ivaretakelse av kulturarv.

Estland har en rik kulturarv, men på grunn av fraflytting og urbanisering har mange historiske bygninger i små byer blitt stående tomme og har etter hvert forfalt. Forlatte og nedslitte historiske bygninger utgjør ikke bare et tap av verdifulle kulturminner, men er også negativt for det generelle bomiljøet i området.

Av programmets 18 millioner euro, er 3 millioner satt av til kulturarv. Disse midlene skal først og fremst tildeles prosjekter som involverer lokalbefolkningen i revitalisering av kulturarvsbygninger som senere kan brukes av lokalsamfunnet.

Som et resultat av disse prosjektene skal lokalbefolkningen få bedre kjennskap til kulturarven i deres nærområde, samt at fagfolk som er involvert i restaureringen vil lære og utvikle metoder og ferdigheter som vil hjelpe dem å bedre bevare kulturminner i fremtiden. De restaurerte bygningene vil også senere kunne brukes til kurs og sosiale aktiviteter som kan forbedre levestandarden i området.

Byutvikling er en strategisk viktig tematikk for Riksantikvaren, sett i lys av den nye bystrategien. Riksantikvaren er derfor også prosjektpartner i dette programmet, og vil arbeide tett med vår estiske søsterorganisasjon om denne tematikken.

Norske kommuner har muligheten til å delta i programmet som prosjektpartnere. Samarbeid mellom estiske og norske kommuner vil gi rom for utveksling av erfaringer og beste praksis om revitalisering av historiske byområder, samt kunnskapsutveksling om ny bruk av kulturminner.

Norske kommuner vil også ha mulighet til å delta i restaureringen av kulturminner og på kurs som blir organisert under programmet.

Utlysninger

Programmet er fortsatt under utvikling. Det vil være én utlysning for midler til kulturarvsprosjekter i Estland, og denne utlysningen forventes å komme i siste halvdel av 2019. 

Nyttige lenker

Informasjon fra EØS-midlenes sekretariat
Programmets Facebook-side
Programmets nettside